Strategisch partnerschap tussen FrieslandCampina en Bilfinger Efficiency

Via deze samenwerking wordt een basis gelegd om gezamenlijk duurzame doelstellingen te verwezenlijken, zoals een reductie van de CO2-uitstoot en verlaging van het energieverbruik.

Trefwoorden: #Bilfinger Efficiency, #CO2-uitstoot, #ENCON, #energieverbruik, #FrieslandCampina, #zuivelproducent

Lees verder

Techniek

( Foto: FrieslandCampina )

ENGINEERINGNET.NL - FrieslandCampina zal hiermee een energiebesparing van meer dan 6% per productielocatie realiseren.

De eerste stap van het samenwerkingsverband wordt gezet in de vorm van het project 'ENCORE' (Energy Consumption Reduction and Efficiency).

In de eerste fase van dit project worden maatregelen vastgesteld, opgesteld en toegepast om de energie-efficiëntie op vijftien productielocaties in Nederland en daarbuiten te verbeteren.

Door middel van de zogenaamde 'route2020' en de doelstelling om klimaatneutrale groei te realiseren, richt de internationale zuivelonderneming zich vanuit strategisch oogpunt op duurzaamheid en klimaatneutrale productie.

In dit kader werd in het eerste kwartaal van 2015 een aanbesteding uitgeschreven voor een energiereductieprogramma. Bilfinger Efficiency werd vervolgens geselecteerd om gezamenlijk het concept en het definitieve contract te ontwikkelen.

Na ondertekening van de raamovereenkomst is de uitvoering van het optimaliseringsprogramma direct van start gegaan.


Op de foto:
V.l.n.r. Dr. Jochen Keysberg (Bilfinger SE), Peter Eilers (Bilfinger Efficiency), Hein Schumacher (Royal FrieslandCampina) en een deel van het team.