Herziene milieumanagement-norm ISO 14001 beschikbaar

De internationale milieumanagementnorm, ISO 14001, werd grondig herzien en geactualiseerd en is beschikbaar bij het Bureau voor Normalisatie (NBN), vertegenwoordiger van ISO in België.

Trefwoorden: #certificaten, #certificering, #ISO 14001, #Johan Haelterman, #Kevin McKinley, #milieu, #NBN, #normen

Lees verder

Nieuws

( Foto: NBN )

ENGINEERINGNET.BE - Het ISO 14001 certificaat, dat gekoppeld is aan de norm, wordt jaarlijks aan zo’n 300 000 organisaties wereldwijd toegekend.

Dit toont aan dat bedrijven en organisaties meer en meer begaan zijn met hun milieu-impact.

De nieuwe versie ISO 14001:2015 houdt rekening met de laatste trends, waaronder het toenemende besef dat bedrijven zowel de externe als interne elementen die hun milieu-impact beïnvloeden, in kaart moeten brengen.

De herziening van deze ISO-norm is het resultaat van een samenwerking van 121 experten uit 88 landen.

Belangrijke verbeteringen in de nieuwe versie zijn:

  • Een prominentere rol voor milieumanagement binnen de strategische keuzes van organisaties en bedrijven
  • Een grotere betrokkenheid van de directie
  • Het invoeren van proactieve initiatieven om het milieu te beschermen tegen beschadiging en aantasting, bijvoorbeeld door een duurzaam gebruik van middelen en het milderen van klimaatverandering
  • Speciale aandacht voor een levenscyclusbenadering die milieuaspecten in rekening brengt vanaf de ontwikkelingsfase tot aan het einde van de levensduur
  • Een op de stakeholders gefocuste communicatiestrategie
  • Een gemeenschappelijke structuur (High Level Structure) ten opzichte van andere ISO-managementnormen, die zorgt voor een meer uniform gebruik van ISO- normen.

Waarnemend secretaris-generaal van ISO Kevin McKinley vindt dat de herziene norm rekening houdt met heel wat veranderingen op technologisch vlak en in de verwachtingen van stakeholders ten aanzien van bedrijven.

Johan Haelterman, Voorzitter van het Directiecomité van het NBN: “In de voorbije jaren werden in België reeds 1153 bedrijven gecertificeerd volgens de ISO 14001-norm. Deze certificaten leveren het bewijs dat een bedrijf of organisatie echt met het milieu begaan is.”