Robots inzetten voor verpakken druiventrossen

In het Europese PickNPack project ontwikkelt Wageningen UR robots die met behulp van computer vision technieken druiventrossen aan de steel oppakken om in de verpakking te plaatsen.

Trefwoorden: #computer vision technieken, #druiventrossen, #PickNPack project, #Robots, #verpakken, #Wageningen UR

Lees verder

research

( Foto: Wageningen UR )

ENGINEERINGNET.NL - Een typische taak van de robot tijdens de druivenoogst is om een tros druiven uit een krat te kiezen, op te pakken en in de verpakking te plaatsen.

Om deze taak uit te kunnen voeren moet de robot de steel van de individuele druiventrossen ‘zien’, de tros aan het dikste deel van de steel oppakken en voorzichtig in de verpakking plaatsen.

Het lukt nu om de trossen nauwkeurig te detecteren met behulp van RGB-afbeeldingen. Omdat de kleur van de steel vrijwel gelijk is aan die van de druif wordt gebruik gemaakt van de vorm (kromming) op de afbeelding naast de kleurinformatie.

Bij deze automatische stengeldetectie worden stengel segmenten in een afbeelding getoond. Software weet dan uit de losse segmenten de trossteel te definiëren, zodat de robot weet waar de steel is, waardoor deze de tros op kan pakken.

Deze software is ook geschikt voor de automatische segmentatie van de stengel, bladeren en druif, die nodig is voor de kwaliteitsbeoordeling van de druiven.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische zaken en maakt deel uit van Topsector Duurzame technologie en Topsector Agrifood.

De Technologie groep van Wageningen UR Glastuinbouw houdt zich bezig met de onderdelen computer vision en robotica en richt zich vooral op het automatiseren van processen. De verwerkingssnelheid en de nauwkeurigheid van de taken in die processen neemt toe.

Bijna elk onderdeel in de keten van groei van het gewas tot en met de verwerking in de voedingsindustrie profiteert van de automatisering van deze processen.