33% van nieuwe technologiebedrijven start in Brussel

33% van de technologische start-ups en meer dan 25% van de ICT-jobs in ons land bevindt zich in het Brussels gewest. Maar deze start-ups hebben het vaker moeilijk om door te groeien.

Trefwoorden: #Agoria, #Brussel, #groei, #innovatie, #start-up, #technologie, #technologiebedrijf

Lees verder

HR

ENGINEERINGNET.BE - Uit een analyse van technologiefederatie Agoria blijkt dat Brussel een belangrijke rol speelt als digitale motor in België, maar het verliest aan aantrekkingskracht.

Brusselse start-ups hebben het, meer dan elders in het land, moeilijker om door te groeien of verdwijnen. Bovendien daalt het Brusselse aandeel in de Belgische ICT-tewerkstelling sinds 2007 van 30 naar 26%.

Floriane de Kerchove van Agoria Brussel: “Grotere ICT-bedrijven verlaten steeds vaker het gewest. Een aantrekkelijke economische omgeving heeft nochtans nood aan een goede mix van grote en kleine bedrijven.”

Om zijn aantrekkelijkheid te vergroten, heeft Brussel werk voor de boeg rond fiscaliteit, het aantrekken van talent en een betere mobiliteit. En specifiek voor start-ups die doorgroeien moet Brussel een tandje bijsteken voor begeleiding op het vlak van groei en innovatie.

De hoofdstad groeide de afgelopen decennia uit tot een echte ICT-hotspot; ruim 26.000 mensen verdienen hun brood in een IT- of telecombedrijf in dit gewest. De volledige Belgische ICT-sector stelt ongeveer 100.000 mensen tewerk.

De digitalisering van onze economie creëert jobs en doet ook ondernemen. In Brussel werden de voorbije drie jaar 156 ICT-start-ups gecreëerd, een aandeel van 25,5% in ons land.

Nviso is een voorbeeld van een succesvolle Brusselse ICT-start-up. Het bedrijf, opgericht in 2013, is gespecialiseerd in cybersecurity voor de financiële sector, overheid en defensie.

Dit bedrijf telt al 19 medewerkers en blijft verder groeien: het verhuist daarom momenteel van de Icab-incubator in Etterbeek naar een grotere ruimte in het centrum van Brussel.

de Kerchove: “Het Brussels gewest doet heel wat voor start-ups. Er worden locaties voorzien met incubators, budgetten vrijgemaakt voor start-ups en Brussel is als meertalige en internationale omgeving erg geschikt als locatie voor startende ondernemers. Toch loopt het vaker dan elders in het land mis bij de doorgroei. Slechts 30% van de technologische bedrijven groeit door naar een groter bedrijf (scaleup), 16% stopt er mee.“

Agoria pleit daarom voor meer ondersteuning van groeibedrijven. Met name na de start-upfase is er nood aan investeringen. Waarom kan er geen publiek-privaat digitaal steunfonds worden opgericht voor veelbelovende groeiprojecten?

Ook moet het gewest inzetten op technologische begeleiding na de start-upfase. Op het vlak van infrastructuur pleiten we voor strategische ontwikkelingszones voor ICT-bedrijven met een aantrekkelijke fiscaliteit en die uiteraard vlot bereikbaar zijn.

Agoria verwacht ten slotte ook veel van de uitwerking van het aangekondigde R&D-innovatiecentrum rond ICT van het Brussels gewest in samenwerking met de VUB, ULB, Sirris, Agoria en de bedrijven.

Dit zijn allemaal elementen die kunnen gebruikt worden in het versterken van het imago van Brussel en België als aantrekkelijke locatie voor ICT-investeringen.


(bron en infographic: Agoria)