Havenbedrijf Antwerpen bestelt extra audit over ERS-dossier

De raad van bestuur van het Havenbedrijf heeft gisteren kennis genomen van de stand van zaken in het dossier van Energy Recovery Systems (ERS) uit Saoedi-Arabië.

Trefwoorden: #Antwerpse haven, #Energy Recovery Systems, #ERS, #Havenbedrijf Antwerpen, #investering, #milieu, #Saoedi-Arabië

Lees verder

Nieuws

( Foto: ERS )

ENGINEERINGNET.BE - ERS maakte vorig jaar bekend dat het in Antwerpen een grootschalige waste-to-chemicals installatie wil bouwen, waardoor Antwerpen koploper zou worden op het vlak van circulaire economie binnen de chemie.

De bekendmaking vorig jaar volgde op een periode van intensieve en constructieve onderhandelingen tussen het Havenbedrijf en ERS, die sindsdien onverminderd worden verder gezet.

Verschillende deelaspecten van het project werden intussen grondig onderzocht. Met betrekking tot de CO2-problematiek kan gesteld worden dat de productie van ammoniak onder het Emission Trading System valt.

Dit heeft als gevolg dat dit geen hypotheek legt op de nationale, regionale of lokale klimaatdoelstellingen en -verbintenissen, maar dient te worden bekeken in de mondiale CO2-afweging.

Om echter bepaalde openstaande vragen te kunnen beantwoorden en een onafhankelijk standpunt te bekomen omtrent een aantal beleidsaangelegenheden, werd beslist om een bijkomende opdracht te geven aan PwC om het dossier in detail te onderzoeken en te auditen.

In concreto zal de auditopdracht zich toespitsen op de financiële en economische realiseerbaarheid, de milieu-impact en de technologische vooruitstrevendheid van het voorstel.

Doelstelling van deze bijkomende opdracht is op basis van objectieve en onpartijdige input de uiteindelijke beslissing te kunnen staven.

De resultaten van de opdracht zullen een aantal maanden tijd in beslag nemen. Voor de rapportering van PwC, zal geen finale beslissing genomen worden omtrent het al dan niet toewijzen van de concessie aan ERS.