VMM heeft vernieuwd bewakingssysteem voor stuwen en pompgemalen

Op de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie beheert de Vlaamse Milieumaatschappij ongeveer 250 kunstwerken zoals stuwen en pompstations.

Trefwoorden: #afstandsbediening, #afstandscontrole, #pompgemaal, #sturing, #stuwen, #Vlaamse Milieumaatschappij

Lees verder

Nieuws

( Foto: © Vlaamse Milieumaatschappij )

ENGINEERINGNET.BE - Een goede werking van die infrastructuur is cruciaal, zowel in periodes met veel neerslag als bij droogte.

Sinds kort beschikt de VMM daarom over een volledig vernieuwd afstandsbewakingssysteem om haar kunstwerken te bewaken en sneller te bedienen vanop afstand.

Alle kunstwerken in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg zijn al op het nieuwe systeem aangesloten en een uitbreiding naar Oost- en West-Vlaanderen staat gepland.

In de praktijk zorgt het afstandsbewakingssysteem er onder meer voor dat we wachtbekkens sneller of trager kunnen ledigen naar gelang er meer of minder neerslag verwacht wordt.

In periodes van droogte kunnen we via het afstandsbewakingssysteem ingrijpen om de gewenste peilen voor natuur en landbouw te handhaven.

Op kritische locaties heeft de VMM camera’s ter hoogte van de installaties op haar waterlopen.Op kritische locaties zijn er ook camera’s ter hoogte van de installaties geplaatst. De beelden kunnen via het afstandsbewakingssysteem geraadpleegd worden en zo bijvoorbeeld nagaan of er een gevaar is dat zwerfvuil of takken voor opstuwing zorgen.

Wanneer hevige neerslag wordt voorspeld kan op die manier snel gecontroleerd worden of een extra verwijderingsbeurt noodzakelijk is. Hierdoor kunnen we vanop afstand 24/7 toezicht houden op de werking van de infrastructuur.


De voordelen van het nieuwe afstandsbewakingssysteem:

  • Alle kunstwerken kunnen van op kantoor, thuis of op de smartphone opgevolgd worden. Zo kunnen onze medewerkers sneller ingrijpen en indien nodig van op afstand de regeling van kunstwerken bijsturen.
  • De visualisatieschermen geven continu een duidelijk beeld van de installatie.
  • Voor elke installatie kunnen de medewerkers de waterpeilen op- en afwaarts van de installatie raadplegen.
  • Een alarmcentrale verwittigt hen automatisch wanneer er een probleem is met de installatie of met de waterpeilen.