Orgaanperfusie kan leiden tot groter aanbod donororganen

Orgaanperfusie, een techniek om organen buiten het lichaam in een machine leefbaar te houden, kan ertoe leiden dat er meer en betere donororganen ter beschikking komen.

Trefwoorden: #donor, #longperfusie, #longtransplantatie, #transplantatie, #UZ Leuven

Lees verder

research

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Koeling op ijs is de standaard bewaarmethode voor donororganen. Wordt een orgaan echter te lang op die manier bewaard, dan kan er schade ontstaan: het orgaan zit dan te lang zonder zuurstof.

Bij perfusie wordt het orgaan in afwachting van een transplantatie in een machine geplaatst die de omstandigheden van het menselijk lichaam nabootst. Het orgaan kan dan via kleine leidingen constant zuurstof en voedingselementen toegediend krijgen.
Nierperfusie is in ons land al enkele jaren in gebruik.

UZ Leuven past als enige Belgische ziekenhuis in studieverband ook long- en leverperfusie toe. In de nabije toekomst start UZ Leuven ook een studie op voor hartperfusie.

Prof. dr. Dirk Van Raemdonck, longchirurg in UZ Leuven en voorzitter van de Raad van Transplantatie: “Als iemand sterft, kan het longweefsel bijvoorbeeld vocht opstapelen. Met perfusie kun je dat vocht terug uit de longen onttrekken en ze toch transplanteren.

Sinds kort kan men ook een hart dat na het overlijden stilgevallen is, in gecontroleerde omstandigheden weer op gang brengen. Met andere woorden: organen die je vroeger niet zou getransplanteerd hebben omdat ze wat beschadigd zijn, kunnen dankzij perfusie toch bruikbaar worden.”

Ook kun je organen door perfusie langer bewaren. Op ijs blijven donorlongen een 8-tal uur goed, in het toestel zijn er al longen 12 uur bewaard, zónder kwaliteitsvermindering.

Hoewel orgaanperfusie uitstekende resultaten geeft, is het voorlopig toch moeilijk om van die bewaartechniek de standaardmethode bij uitstek te maken.

Van Raemdonck: “Het is een dure techniek die het ziekenhuis per ingreep enkele duizenden euro’s kost. We hopen dat de overheid in de toekomst terugbetaling van orgaanperfusie goedkeurt, zodat we de methode verder kunnen uitbreiden, en voor nog meer patiënten.

Orgaanperfusie kan de wereld van transplantatie sterk veranderen: het kan aanleiding geven tot een groter aanbod aan donororganen van betere kwaliteit en bijgevolg tot een betere overlevingskans na transplantatie en minder sterfte op de wachtlijst.

Zo zou het aantal longtransplantaties met naar schatting 10% kunnen stijgen. Men is nog volop bezig met de kosten-batenanalyse voor longen, maar er kan vanuit gegaan worden dat orgaanperfusie ook daarvoor kostenbesparend kan zijn.


(bron: UZ Leuven)