Den Helder sluit als eerste zeehaven aan op elektronisch havensysteem

Het elektronische havensysteem Maritime Single Window van Rijkswaterstaat draagt bij tot een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten voor overheid en bedrijfsleven.

Trefwoorden: #Den Helder, #elektronisch havensysteem, #Maritime Single Window, #Rijkswaterstaat, #zeehaven

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Den Helder )

ENGINEERINGNET.NL - Voor de provincie is het van belang dat Port of Den Helder zich niet alleen fysiek, maar ook facilitair verder blijft ontwikkelen. De haven is, samen met de luchthaven en de Koninklijke Marine, van groot belang voor de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio.

Het steeds blijven verbeteren van het havenproduct draagt bij aan het behoud van die positie. Port of Den Helder is nu de eerste Nederlandse haven die over dit systeem beschikt. Ook Zeeland Seaports en de Rijkshavenmeester Westerschelde zijn deze week op MSW aangesloten.

Het Maritime Single Window systeem (MSW) is een elektronisch platform waarbij zeeschepen, die zeehavens binnenkomen en uitgaan, zich per bericht maar één keer hoeven te melden. Veel van deze berichten worden nu nog meerdere keren aan verschillende overheden als Rijkswaterstaat, Douane, Koninklijke Marechaussee, Zeehaven politie en de havenautoriteiten gemeld.

Via het digitaal loket MSW worden de ontvangen maritieme berichten afgeleverd bij de verantwoordelijke overheidsdiensten en eventuele retourberichten van de diensten naar de marktpartijen (agentschappen, rederijen en havens) teruggestuurd.

De eerste uitwisseling van berichten vond bij Peterson Den Helder plaats, intensief ondersteund door medewerkers van Port of Den Helder. Ook twee andere bedrijven, Den Helder Support Service en Seamar Services, gingen met succes over naar MSW.

Na ruim vier jaar van intensieve samenwerking is hiermee de eerste stap naar een volledig werkende MSW-keten gezet. Het systeem geldt binnenkort voor alle EU-grensoverschrijdende schepen.