Belgische farmaceutische industrie verstevigt Europese toppositie

In 2015 versterkte de Belgische farmaceutische industrie haar positie in een aantal belangrijke economische kernindicatoren en wordt een steeds belangrijkere Europese ‘biofarmaceutische hub'

Trefwoorden: #farmaceutische industrie, #jobcreatie, #onderzoek, #Pharma.be

Lees verder

Nieuws

( Foto: Leuven Research Development )

ENGINEERINGNET.BE - Naar aanleiding van zijn 50ste verjaardag publiceert Pharma.be, koepelvereniging meer dan 130 Belgische farmaceutische bedrijven, een aantal opmerkelijke cijfers.

In 2015 kende België een groei (5,5%) op het vlak van investeringen in O&O, een stijging ver boven het gemiddelde in de Europese Unie (EU). Bij de 27 EU-lidstaten was het gemiddelde groeipercentage 1,98%.

In totaal investeerde de farmaceutische bedrijven in ons land 2,6 miljard euro aan O&O in 2015. Dit is 1/10de van alle O&O-investeringen in Europa. België is het tweede land in de EU met de grootste farmaceutische O&O-uitgaven (per capita).

De Belgische farmaceutische industrie is sterk gericht op export. In 2015 exporteerde ons land voor meer dan 41 miljard euro aan geneesmiddelen en vaccins. Niet minder dan 14% van de Europese export komt uit België: dit is 1/7de van het geheel van biofarmaceutische producten.

In 2015 zijn in ons land 6% meer aanvragen ingediend om nieuwe klinische studies bij patiënten op te starten. Dit brengt het totaal aantal studies dat vorig jaar in ons land liep op 1.578.

De farmaceutische sector blijft ook jobs creëren: in ons land zijn 35.000 personen tewerkgesteld in de farma. De sector trekt quasi evenveel mannen (51%) als vrouwen (49%) aan.

België kent een uniek en sterk verankerd ecosysteem: het gaat om grote internationale bedrijven, biotechbedrijven, kmo’s, start-ups, bedrijven die gespecialiseerd zijn in diergeneesmiddelen...

Er is een grote wissel- en samenwerking met de universiteiten en onderzoekscentra. Het biofarmaceutische ecosysteem, gekenmerkt door haar diversiteit, is een vruchtbaar en gunstig gebied voor innovatie.

Om de positie van België in de Europese kopgroep te behouden, hebben de federale overheid en de farmaceutische industrie in juli 2015 het "Toekomstpact voor de patiënt" ondertekend.

Het pact verzekert een modernisering van de procedures en de versterking van de troeven waarover ons land beschikt (klinische studies, stimuli om te investeren in O&O …).

Het biedt een stevig en voorspelbaar kader tot 2019, waarbinnen het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve geneesmiddelen gestimuleerd wordt. Dit is in het voordeel van de patiënt.