150.000 euro voor stoompijpproject in de Botlek

De provincie Zuid-Holland subsidieert de aanleg van de stoompijp, zodat bedrijven gebruik kunnen maken van elkaars restenergie.

Trefwoorden: #CO2-uitstoot, #Green Deal, #restenergie, #Rotterdam Climate Initiative-board, #stoompijp, #stoompijpproject

Lees verder

Techniek

( Foto: Provincie Zuid-Holland )

ENGINEERINGNET.NL - In 2011 heeft de Rotterdam Climate Initiative-board, waar de provincie Zuid-Holland deel van uitmaakt, een Green Deal ondertekend waarin is vastgelegd dat de provincie 150.000 euro bij zal dragen.

De eerste fase van het stoompijpproject dat in de Green Deal wordt benoemd is reeds uitgevoerd. Deze subsidie is bedoeld om de volgende stap te realiseren, waarin specifieke onderdelen van het stoomnet worden ontwikkeld.

De Green Deal is gericht op grootschalige energiebesparing bij de industrie. Door deze projecten te ondersteunen levert dit 20 kton CO2 emissiereductie op. Het draagt bij aan de doelstellingen van het Zuid-Hollands energietransitiebeleid door de emissie van CO2 en van luchtverontreinigende stoffen te verminderen.

Drie projecten zijn voor subsidieverlening ingediend. Twee van deze projecten passen in het provinciale beleid op dit gebied. Deze projecten zijn:

  1. OCI NV – Kemira. Warm koelwater van Kemira wordt gebruikt om ammoniak op te warmen voor verlading per spoor en boot. Daarmee is geen stoomconsumptie meer nodig voor de opwarming van ammoniak. Dit leidt tot circa 5 kton aan CO2 reductie.
  2. Emerald Kalama Chemical (EKC) – Afvalverwerking Rijnmond (AVR). Een verdere ketenintegratie tussen EKC en AVR door de aanleg van een pijplijn tussen EKC en AVR. De reststroom van EKC wordt naar AVR getransporteerd om daar verwerkt te worden tot stoom. Daarmee kan een stoomketel bij EKC buiten gebruik worden gesteld. Dit levert jaarlijks 15 kton aan CO2 reductie.