Nucleaire veiligheid: wat met terreurzaaiende drones

Het Luikse BATS stelt een oplossing voor die het hoofd moet bieden aan een mogelijke nieuwe dreiging in het terrorisme: het gebruik van drones als aanvalswapen in een nucleaire context.

Trefwoorden: #BATS, #drones, #Internationaal Atoom Energie Agentschap, #nucleaire veiligheid, #terrorisme

Lees verder

Magazine

( Foto: Agoria )

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - De boodschap van BATS tijdens een zogenaamde Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) side-meeting, die door technologiefederatie Agoria was georganiseerd in samenwerking met de Belgische Ambassade in Wenen, liet niets aan de verbeelding over: BATS toonde in een introvideo hoe gemakkelijk het vandaag voor terroristen is om met behulp van commercieel verkrijgbare drones terroristische acties te plegen, media-aandacht te krijgen en paniek te creëren bij de bevolking.

Een dronepiloot in de clip toont hoe hij met een machinepistool, gemonteerd op een commercieel beschikbare drone, een achterruit van een auto aan diggelen schiet, via die achterruit de wagen binnenvliegt en deze ten slotte opblaast. De IAEA officials werden er even stil bij: hoe gemakkelijk is het dan inderdaad niet om via een drone de perimeter binnen te dringen van een kerncentrale, of van een andere kritische industriële site, en er paniek te zaaien met een explosieve lading?

De reactorbunker van een kerncentrale is dan wel berekend op de inslag van vliegtuigen en kan dus ook een behoorlijke explosie doorstaan, maar de paniek die terroristen kunnen zaaien met nieuwe middelen noopt toch tot nadenken over maatregelen tegen deze nieuwe dreiging. Drones die vandaag nuttig ingezet worden om pakjes rond te delen, visuele inspecties te doen van gasleidingen of metingen voor landbouwtoepassingen, kunnen morgen uitgerust zijn met een machinegeweer en explosieve ladingen.

«Jammers» als oplossing
De oplossing die het Luikse BATS tegen terroristische drones heeft ontwikkeld, is tweevoudig. Het eerste deel bestaat uit een driedimensionale detectie via een speciaal daartoe ontwikkelde radar, die het onderscheid maakt tussen een drone en bijvoorbeeld vogels.

Vervolgens gaat een tweede toestel, de 'jammer', of 'verstoorder', alle radiofrequenties scannen binnen een grote bandbreedte, om het radiosignaal van telegeleide drones te verstoren zodat ze onbestuurbaar worden. Een drone is er meestal op ingesteld dat hij bij verlies van controle niet verder vliegt, maar ter plaatse blijft hangen tot de batterij leeg is en dan naar beneden zakt.

Daar kan hij dan onderschept worden of vanop afstand vernietigd. Het 'jammer'-toestel van BATS kan bovendien ook de GPS-signalen verstoren van drones die zonder radiobesturing volledig op GPS-coördinaten naar hun doel vliegen. Met deze twee methodes kunnen alle vandaag beschikbare commerciële drones worden onderschept en geneutraliseerd. Veldtesten van BATS op een gevarieerde reeks drones en dito radiobesturingen leverden een neutralisatiescore op van 100%. Het systeem van radar met 'jammer' is dan ook bedoeld als passieve beveiliging van kritische installaties of plaatsen die via drones kunnen worden bedreigd. Denk hierbij aan gevoelige industriële installaties, maar ook aan plaatsen zoals voetbalstadions, etc.

Een Hongaarse IAEA-delegatie gaf de paradox weer van onze maatschappij, waarin technologie sneller evolueert dan wetgeving. Ze stelden best te willen investeren in technologie zoals die van BATS, maar merkten op dat het wettelijke kader voor het gebruik van de drones zelf nog niet geregeld is. Op welke basis kunnen zij dan toelating vragen voor de inzet van beveiligingssystemen ertegen?

BATS merkte nuchter op dat het terroristen weinig kan schelen hoe de Europese wetgeving over privacy en veilig gebruik van drones eruit zal zien in de toekomst…


door Christian Dierick, Agoria

Op de foto:
Robert Rickwood van BATS op Agoria’s Belgische nucleaire expo-stand tijdens de 60ste General Conference van het IAEA in Wenen.