Verminderen energetische voetafdruk van koninklijk domein in Laken

De Regie der Gebouwen gaat onderhandelen met de uitbater van de afvalverbrandingsoven in Neder-Over-Heembeek voor het afsluiten van een toeleveringscontract van thermische energie.

Trefwoorden: #afvalverbrandingsoven, #energie, #energiebesparing, #Koninklijk Domein van Laken, #Regie der Gebouwen, #restwarmte, #thermische energie, #warmtenetwerk

Lees verder

ENGINEERINGNET.BE - De gebouwen van het koninklijk domein (kasteel, serres) worden momenteel verwarmd via klassieke stookolieketels. Op jaarbasis wordt zo’n 1 miljoen liter stookolie verbruikt.

De warmte die de afvalverbrandingsoven in Neder-Over-Heembeek produceert, wordt nu reeds gebruikt om elektriciteit op te wekken. Maar er blijft een restwarmte die maar gedeeltelijk wordt gebruikt via een lokaal warmtenetwerk.

Het koninklijk domein in Laken bevindt zich in de omgeving van de verbrandingsoven en het jaarlijks warmteverbruik is belangrijk genoeg om aangesloten te worden op het lokaal warmtenetwerk.

Hiervoor moet de verwarmingsinstallatie van het koninklijk domein aangepast worden. Een investering van ongeveer 200.000 euro is hiervoor nodig, verdeeld tussen de Regie der Gebouwen en de Koninklijke Schenking.

De realisatie van dit duurzaam energieproject zal de energiefactuur doen dalen en de bestaande verwarmingsinstallatie van het domein kan gerationaliseerd worden door het verminderen van het aantal ketels en dus ook de exploitatie- en onderhoudskosten.

Dit hernieuwbare energieproject levert op termijn een energiebesparing op waarbij de CO2 uitstoot op jaarbasis met zo’n 2.700 ton verminderd kan worden. Deze operatie kadert in het duurzaam energiebeleid van de Regie der Gebouwen waarbij maatregelen worden genomen om het energieverbruik in de federale overheidsgebouwen te verminderen en de exploitatiekosten te rationaliseren.

Het streefdoel is om tegen de winter 2018/2019 gebruik te maken van deze thermische energiebron.