Snel uw achterstallen in ontvangst nemen?

Omwille van wanbetalingen komen heel wat ondernemingen in financiële problemen! Het recupereren van achterstallige facturen vergt momenteel lange juridische procedures.

Trefwoorden: #achterstallige betalingen, #betalingen, #facturen, #juridisch advies, #Solange Tastenoye, #wetgeving

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Daarom heeft de wetgever hieraan een halt toegeroepen door het gemakkelijker te maken om achterstallen te recupereren. Wat houdt dat precies in?

Deze mogelijkheid tot het sneller innen van achterstallige facturen werd opgenomen in een Wet van 19 oktober 2015, een wet die net voor de zomer 2016 in werking trad. Het principe van deze nieuwe wet is van toepassing op elke schuld die effectief vaststaat en opeisbaar is. Hoeveel de schuld precies bedraagt, is niet belangrijk!

Hoe gaat deze 'vernieuwde' procedure in zijn werk?
Deze snelle procedure is een procedure die zich niet voor de rechter afspeelt; het gaat om een administratieve procedure die later alleen maar moet bekrachtigd worden bij de rechtbank.

De vraag tot invordering van de achterstallige schuld begint bij een advocaat. Deze laatste moet nagaan of aan alle voorwaarden, die de wet oplegt, wordt voldaan. Blijkt dit het geval te zijn, dan moet de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld worden! Het is deze gerechtsdeurwaarder die een belangrijke rol speelt bij deze administratieve invorderingsprocedure!

In eerste instantie zal de gerechtsdeurwaarder een aanmaning en een antwoordformulier sturen naar de wanbetaler. De wanbetaler/schuldenaar heeft één maand de tijd om te reageren op deze aanmaning. Indien de schuldenaar niet binnen de vooropgestelde termijn van één maand betaalt, kan hij bijvoorbeeld wel vragen om een afbetalingsplan tot stand te brengen. In dat geval kan de gerechtsdeurwaarder een afbetalingsplan voorstellen.

Heeft deze aanmaning van de gerechtsdeurwaarder geen effect, dan zal hij een 'proces-verbaal van niet-betwisting' opstellen en dit overmaken aan de rechtbank.
De gerechtsdeurwaarder mag dit pv ten vroegste acht dagen na het verloop van de termijn van één maand opstellen. Het is daarna aan de rechter om dit pv 'uitvoerbaar' te verklaren. Dit houdt in dat dit pv een 'uitvoerbare titel' wordt waardoor het kan uitgevoerd worden, net als een vonnis.

Opgepast! De schuldenaar kan nog altijd de factuur betwisten! In dat geval zal de hierboven aangehaalde administratieve procedure automatisch een einde nemen! Het zal dan aan de schuldeiser zijn om de zaak voor de rechtbank te brengen.

Is deze nieuwe regel van toepassing voor elke factuur?
Neen! Zoals reeds werd aangehaald gaat het om 'onbetwistbare' facturen, d.w.z. facturen die niet door de schuldenaar betwist worden. Bovenstaande procedure kan niet opgestart worden indien de schuldenaar de factuur betwist.

Een tweede voorwaarde is dat de vervaltermijn van de factuur moet verstreken zijn!
Geeft de schuldeiser een betaaltermijn van bv 45 dagen, dan kan hij niet na 15 dagen deze administratieve procedure opstarten! Hij moet wachten tot na verloop van deze 45 dagen.

Kan deze administratieve procedure voor iedere schuldeiser opgestart worden?
Neen! Deze procedure kan alleen gebruikt worden tussen bedrijven/handelaars. Is de klant/schuldenaar een gewone consument dan kan deze administratieve procedure niet opgestart worden.

De schuldeiser kan zijn gewone klant/consument geen betaling afdwingen door deze procedure; hier zal de schuldeiser nog steeds naar de rechter moeten stappen om zijn achterstallen te bekomen.

Opgepast! Hou er zeker rekening mee dat u als schuldeiser niet rechtstreeks naar de gerechtsdeurwaarder kunt stappen om deze procedure op te starten; dit kan alleen via een advocaat gebeuren.


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.