Go4Circle biedt oplossing om Vlaanderen asbestvrij te maken

Voor de bedrijfsfederatie van de circulaire economie Go4Circle vzw ligt de oplossing voor het asbestprobleem in Vlaanderen in meer controle en lagere kosten.

Trefwoorden: #asbest, #Go4Circle, #recyclage, #recycleren, #reglementering

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - De Vlaamse regering werkte enkele jaren geleden een asbestafbouwplan uit. Ze riep daarvoor een heel aantal mechanismen en hefbomen in het leven om de correcte verwijdering en storting van asbest te bevorderen. Helaas blijkt uit cijfers dat die hefbomen er niet in slagen om vooral particulieren te motiveren de asbest in en rond hun woning te laten verwijderen.

Werner Annaert, algemeen directeur van Go4Circle: “Ondanks de mechanismen die de Vlaamse overheid in het leven heeft geroepen, zien onze stortplaatsen geen toename in de hoeveelheid asbest die bij hen wordt aangeboden. We kunnen dus niet anders dan concluderen dat de huidige instrumenten te weinig effect hebben, en dat een andere aanpak nodig is.”

Feit is dat asbest verwijderen een dure aangelegenheid is. Want het stopt niet met de asbest weg te nemen, er moet ook terug opgebouwd worden. Een voorbeeld. Het kost ongeveer 10 tot 15 euro per m² om een dak asbestvrij te maken. Om het dak opnieuw op te bouwen, moeten particulieren nog eens 30 tot 45 euro per m² betalen, en dat is dan nog zonder eventuele herstelling van het dakgebinte. Waarom geen subsidieregeling zoals bij de afbraak van industriële panden?

Annaert: “Voor industriële panden betaalt de overheid tot 90% van de kosten voor asbestverwijdering terug. En dat zorgt wel voor resultaat. Door deze regeling worden effectief heel wat sites in Vlaanderen aangepakt. De overheid zou voor particulieren een gelijkaardige regeling moeten uitwerken, als we asbest versneld uit onze samenleving willen krijgen.”

Naast een subsidieregeling is er ook nood aan een betere handhaving. Jaren geleden al voerde de overheid een verplichte controle in, waarbij bedrijven het verwerkte bouw- en sloopafval moeten controleren op asbest en andere schadelijke stoffen. Momenteel ligt er binnen de Vlaamse regering een nieuw systeem op de ontwerptafel om dergelijke verontreinigingen al bij de sloop op te sporen en te verwijderen.

Volgens Go4Circle riskeert deze nieuwe regeling, het zogenaamde Tracimat-systeem, zijn doel te missen. Uit de bestaande controles blijkt dat er geen problemen zijn, omdat vooral de reguliere bedrijven inspecteurs over de vloer krijgen, omdat ze gekend zijn.

Maar bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels blijven onder de radar van de inspectiediensten. Het komt er dus vooral op aan om die groep van bedrijven die niet in orde zijn beter op te sporen.

Zoals het nu is, zal de nieuwe regeling enkel voor meer administratieve last zorgen, zonder de verontreinigingen uit het bouw- en sloopafval te weren. De voorgestelde nieuwe regeling kan zelfs nadelig zijn voor de recyclage van bouw- en sloopafval.

Annaert: “Er zijn geen nieuwe regels nodig, wel financiële steun van de overheid voor particulieren. En een beter toezicht op de toepassing van de geldende regels, en daarvoor is meer samenwerking tussen de verschillende handhavingsdiensten nodig. Eens dat allemaal op punt staat, kunnen we Vlaanderen eindelijk asbestvrij maken.”