432 excellente wetenschappers ontvangen FWO-toelage

De raad van bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) heeft voor het academiejaar 2017-2018 de nieuwe mandaten toegekend.

Trefwoorden: #Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, #fundamenteel onderzoek, #FWO, #toelage, #wetenschap, #wetenschappelijk onderzoek

Lees verder

ENGINEERINGNET.BE - Er kunnen dit najaar maar liefst 432 onderzoekers dankzij steun van het FWO aan de slag. Dankzij een budgetverhoging van 30 miljoen, kunnen er 15 extra predoctorale mandaten en 35 extra postdoctoraal onderzoekers aan hun onderzoek beginnen.

In totaal starten 229 wetenschappers met onderzoek ter voorbereiding van hun doctoraat en gaan er 195 als postdoctoraal onderzoeker aan de slag. Daarnaast werden er ook 8 fundamenteel klinische mandaathouders aangesteld.

Hans Willems, secretaris-generaal van het FWO: “Wij juichen, samen met de hele onderzoeksgemeenschap, de stijging van deze slaagcijfers toe. Hiermee zetten we alvast een stap in de goede richting. Ons ultieme doel is te werken aan een slaagpercentage van 33%, wat internationaal aanvaard wordt als een ideaal richtsnoer tussen motivatie en uitdaging bij een wetenschapscompetitie.”

Het FWO geeft deze wetenschappers gedurende meerdere jaren (drie of vier jaar, afhankelijk van het mandaat) de vrijheid en de noodzakelijke middelen voor het uitvoeren van hun onderzoek.

In totaal zullen er per 1 oktober 2017 2.209 wetenschappers met een FWO-mandaat/toelage aan het werk zijn, een stijging van 5,69% ten opzichte van het jaar 2016, toen er 2.090 wetenschappers werkzaam waren.


Over het FWO
Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Het financiert excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten en krijgt financiële steun hoofdzakelijk van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook deels van de Federale Overheid en vele bedrijven en stichtingen.