Vinçotte erkend controleorgaan milieu-impact bouwmaterialen

In juli 2017 werd Vinçotte officieel erkend door de FOD Volksgezondheid als onafhankelijke derde partij voor het uitvoeren van de verificatie van de milieu-impact van bouwmaterialen.

Trefwoorden: #bouwmaterialen, #certificaat, #certificeren, #FOD, #levenscyclusanalyse, #milieu-impact, #milieulabel, #Vinçotte

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Sinds begin 2017 kunnen bedrijven de milieu-impact van hun bouwmaterialen laten opnemen in een publieke databank die wordt beheerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De milieu-impact van een gebouw wordt niet enkel bepaald door energiebesparende maatregelen of technieken. Ook de gebruikte bouwmaterialen bepalen algauw 10 tot 30% van het totaal.

Om een precieze inschatting van hun aandeel te maken, is een levenscyclusanalyse (LCA) onontbeerlijk. Zo'n analyse gaat de volledige impact na: vanaf de winning van ruwe grondstoffen tot en met de afvalfase.

Bedrijven die een milieuboodschap op hun bouwmaterialen aanbrengen, moeten hun producten verplicht registreren in de databank voor milieuproductverklaringen. Ook voor fabrikanten die producten zonder milieulabels op de markt brengen, kan de databank interessant zijn.

De gegevens zijn immers publiek toegankelijk. Architecten, overheden en consumenten kunnen ze raadplegen en zullen in de toekomst hiermee de totale milieu-impact van een gebouw kunnen berekenen.