Robot helpt dementerende met dagritme

Softwarebedrijf Lable ontwikkelt met Tinybots en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden een sociale robot, die dementerenden onder meer helpt om afspraken met zorgverleners uit te voeren.

Trefwoorden: #dementie, #Lable, #Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, #robot, #sociale robot, #Softwarebedrijf, #Tinybots

Lees verder

Techniek

( Foto: Provincie Friesland )

ENGINEERINGNET.NL - Een nieuwe ontwikkeling in de markt kan mensen met beginnende dementie helpen in hun dagelijkse zorg. Het Leeuwarder softwarebedrijf Lable ontwikkelt samen met het Nijmeegse Tinybots en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) een nieuwe functie voor een sociale robot.

Die moet de cliënt helpen zijn afspraken te herinneren die hij met bijvoorbeeld thuiszorg heeft gemaakt. Ook de zorggroepen Noorderbreedte en Patyna zijn betrokken. De provincie Friesland verleent een subsidie van circa 100.000 euro.

Het gebruik van robots om dementiepatiënten te ondersteunen is niet nieuw. Al langer zetten zorgverleners robots in, bijvoorbeeld om de cliënt te helpen herinneringen terug te halen. Daarvoor gebruiken ze onder andere muziek.

De robot die Lable en Tinybots samen met de NHL ontwikkelen, zorgt nu ook dat de cliënt afspraken met zorgverleners op tijd uitvoert. Dat doet de robot op basis van een softwareprogramma waarin de zorgverlener de wensen en afspraken van de cliënt heeft vastgelegd. Dat maakt de zorg effectiever. Met de robot kunnen dementiepatiënten langer thuis blijven wonen.

De provincie stimuleert de samenwerking tussen MBK, zorg en onderwijs om nieuwe producten te ontwikkelen. Het vergroot de marktkansen voor het MKB en is goed voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Het zorgt er ook voor dat de zorg in de toekomst aansluit op de behoeftes van de samenleving. Dit project maakt het bovendien mogelijk dat mensen langer voor zichzelf kunnen zorgen. Langer zelfstandig thuis blijven wonen is één van de speerpunten van de provincie.