Bouw slimme assemblagelijn mogelijk voor laag budget

Sirris ontwikkelde, in samenwerking met POM West-Vlaanderen, een pilootlijn in het Smart & Digital Factory in Kortrijk. Deze testversie van de fabriek van de toekomst heeft zes cellen.

Trefwoorden: #assemblage, #assemblagelijn, #fabriek van de toekomst, #Industrie 4.0, #POM West-Vlaanderen, #Sirris, #Smart & Digital Factory

Lees verder

Techniek

( Foto: Sirris )

ENGINEERINGNET.BE - De assemblagelijn integreert niet alleen operator ondersteunende oplossingen en strategieën die een snelle respons mogelijk maken, maar er is eveneens aandacht voor technologieën die first-time-right mogelijk maken door onder meer menselijke fouten te detecteren en voorkomen.

Een ander belangrijk aspect in de kwaliteitsbeheersing van de fabriek van de toekomst is het leren uit fouten en een streven naar continue verbetering. De gebruikte ICT-oplossingen moeten voldoende wendbaar zijn om dit te ondersteunen. Logge, rigide automatisering en ICT zijn in veel bedrijven immers een rem op verbetering en procesinnovatie. Ook hier speelt de pilootlijn op in.

Een dergelijke lijn is relevant in een assemblageomgeving die te maken heeft met grote aantallen aan varianten, omdat 'single-piece-flow' mogelijk (en betaalbaar) wordt door zinvolle en betaalbare digitalisering.

Dit project toont met de nieuwe lijn aan dat een kmo met een budget van 150.000-200.000 euro een dergelijke slimme assemblagecel kan bouwen met technologie die vandaag op de markt is. De ROI moet komen van een verbetering van manproductiviteit, kwaliteitsbeheersing en verhogen van snelheid en flexibiliteit. Een terugbetalingstermijn van minder dan drie jaar moet realistisch zijn.

De compleet nieuwe demolijn bestaat uit zes cellen die samen een assemblagelijn vormen voor de efficiënte fabricage van productfamilies met veel variaties. Het uitgangspunt is de operator die efficiënt moet kunnen werken.

Dit via ondersteuning van allerlei technologieën, zoals een cobot, AGV, digitale werkinstructies die geprojecteerd worden op een scherm of het werkvlak. Daarnaast worden de principes van QRM, lean en kaizen ingezet. De digitale integratie van de verschillende processen en tools is eveneens in deze lijn voorzien.

De opstelling maakt deel uit van een testversie van de fabriek van de toekomst die Sirris ontwikkelt, om bedrijven in realiteit te laten proeven van de mogelijkheden van Industrie 4.0. Het is een proeftuin, die als experimenteerruimte kan worden gebruikt.

Na de officiële inbedrijfsstelling kunnen ze de lijn zelf uittesten in functie van hun eigen activiteiten. Ze kunnen er het verschil tussen de vaak mooie theorie en de soms frustrerende praktijk zelf ervaren en er de nodige lessen uit trekken. Op termijn zal het applicatielab verder uitgebouwd worden tot een echt 'experience center'.