Nederlandse microchips industrie versterkt positie in China

De Provincie Gelderland, waar wereldspelers zoals NXP en Amplion zijn gevestigd, heeft met het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie afspraken over samenwerking gemaakt.

Trefwoorden: #Amplion, #China, #microchip, #Novio Tech Campus, #NXP, #semiconductor

Lees verder

Nieuws

( Foto: Provincie Gelderland )

ENGINEERINGNET.NL - Met Novio Tech Campus en grote bedrijven zoals NXP, Nexperia en Amplion is Gelderland het hart van de semiconductor (microchips) industrie in Nederland. Chinese bedrijven investeren veel in dit soort bedrijven. Het Business Cluster Semiconductors Netherlands wil nu deze relaties verder uitbouwen.

Gedeputeerde Michiel Scheffer van de Provincie Gelderland tekende op 24 november 2017 in Wuhan hiervoor een intentieverklaring met het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie. De overeenkomst is medeondertekend door het Business Cluster Semiconductors Netherlands uit Nijmegen.

De samenwerking richt zich in de eerste plaats op talentontwikkeling en de uitwisseling van kennis en vaardigheden. Er komt een stageprogramma voor de uitwisseling van studenten en onderzoekers uit China en Gelderland.

China en Gelderland gaan verder jaarlijks conferenties en seminars rondom de nieuwste technologische ontwikkelingen organiseren. Voor bedrijven komen er matchmaking sessies en bedrijfsbezoeken, om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.