Eerste Nederlandse lokale en duurzame energiemarkt in Heeten

Deze proef, 'Gridflex' geheten, is erop gericht om de energie zoveel mogelijk daar te gebruiken waar deze ook opgewekt is, dus in de woning zelf, bij de buurman of in de wijk.

Trefwoorden: #batterij, #Buurkracht, #DrTen, #duurzame energiemarkt, #Endona, #energiecoöperatie, #Enexis Netbeheer, #Enpuls, #Escozon, #Gridflex, #ICT Automatisering, #Universiteit Twente

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen YouTube - DrTen )

ENGINEERINGNET.NL - Vandaag start in Heeten, gelegen in Overijssel, het eerste Nederlandse proefproject om een lokale en duurzame energiemarkt op te zetten.

Het opzetten van een lokale energiemarkt is mogelijk doordat energiecoöperatie Endona vanuit de experimenteerregeling een ontheffing van de Elektriciteitswet heeft verkregen.

Doordat de energie zoveel mogelijk lokaal opgeslagen, verhandeld en gebruikt wordt, hoeft deze niet ingekocht te worden. Daardoor worden de kosten voor energie in de wijk verrekend.

Het doel is om tot een businesscase te komen, die schaalbaar en toepasbaar is voor de toekomst. De proef loopt tot eind 2019.

Om de met zonnepanelen opgewekte energie op te slaan, wordt gebruik gemaakt van 25 zoutbatterijen. Deze worden geplaatst bij de deelnemers, ongeacht of ze zelf zonnepanelen hebben.

Hierdoor is het mogelijk dat teveel opgewekte energie op het ene adres in het huis ernaast in een batterij wordt opgeslagen, om op een later moment weer te gebruiken.

Door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod wordt lokaal energiegebruik optimaal gestimuleerd en wordt het elektriciteitsnet van de netbeheerder niet extra belast.

Met het lokaal balanceren van opgewekte en verbruikte energie, variabele tarieven en opslag wordt met de inwoners van Heeten een nieuw verdienmodel ontwikkeld.

Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid opgewekte energie, het energieverbruik en de beschikbare energie in de batterij, worden bij de deelnemers een Energie Management Systeem opgehangen.

Dit systeem zorgt er ook voor dat de batterij aangestuurd wordt. Via een app kan de bewoner het energieverbruik in zijn eigen woning volgen. om hier inzicht in te krijgen.

Een belangrijk kenmerk van Gridflex is de buurtinspanning. Waar energiebesparing normaliter een individuele inspanning is, gebeurt het hier met de straat, wijk of buurt.

De test moet uitwijzen welke invloed deze gezamenlijke aanpak heeft op gedragsverandering bij de deelnemers. De verwachting is dat door gezamenlijk aan energiebesparing te werken, er creatiever en bewuster met energie om wordt gegaan.

Bij het proefproject zijn diverse partijen betrokken: Enexis Netbeheer, Energiecoöperatie Endona, Enpuls, Universiteit Twente, Escozon, ICT Automatisering, DrTen en Buurkracht.