Werkloosheid in Vlaanderen blijft dalen

Uit de nieuwe cijfers van de VDAB blijkt dat Vlaanderen eind januari 209.027 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) telt. Dat zijn er 13.228 of 6% minder dan vorig jaar.

Trefwoorden: #VDAB, #werkloosheid, #werkloosheidscijfers

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Op jaarbasis dalen de werkzoekenden met een werkloosheids­uitkerings­aanvraag (WZUA) met 7,4%, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) met 9,6% en de vrij ingeschrevenen met 7,5%.

Tegen de trend in klokt de groep ‘Andere’ (+8,5%) hoger af. ‘Andere’ omvat o.a. de erkende vluchtelingen met een leefloon.

Alle leeftijdscategorieën noteren lager. De sterkste daling is er bij de jongeren (-8,9%), gevolgd door de middenleeftijdsgroep (-7,7%). De afname bij de 50-plussers (-0,5%) is kleiner.

Als gevolg van de langere beschikbaarheid stijgen de werkzoekende 60-plussers met 40%. De langere beschikbaarheid tekent zich ook af in de evolutie van de werkzoekenden met een arbeidshandicap (+3,9%).

Zowel de autochtone (-6,8 %) als de allochtone werkloosheid (- 3,9%) daalt. Allochtone werkzoekenden hebben een huidige of vorige nationaliteit van buiten de EU-27 of de EVA-landen.


(bron en infographic: VDAB)

Nog wat cijfers:

  • 51,8% van de werkzoekenden is kortdurig werkzoekend, dit is minder dan een jaar werkzoekend.
  • In alle provincies krimpt de werkloosheid, net als vorige maanden het meest in Limburg (-10,7%).
  • 6,83% van de beroepsbevolking is werkloos. De mannelijke werkloosheidsgraad bedraagt 6,93%, de vrouwelijke 6,73%.