Grensoverschrijdende stages belangrijk voor invulling jobs

Voka / Unizo West-Vlaanderen en het Agentschap van de Eurometropool organiseerde samen met de VDAB, Pôle emploi en Le Forem een seminarie over de voordelen grensoverschrijdende stages.

Trefwoorden: #FOREM, #grensoverschijdende stage, #Interreg, #opleiding, #Unizo, #vacatures, #VDAB, #VOKA

Lees verder

HR

( Foto: VDAB )

ENGINEERINGNET.BE - Tijdens dit seminarie wisselden Vlaamse, Waalse en Noord-Franse studenten, onderwijsinstellingen en bedrijven good practices uit en inspireerden ze elkaar tot verdere acties inzake alternerend leren en excellente stages tussen België en Frankrijk.

In het kader van het Interreg V-project “Grenzeloos tewerkstellen” (gefinancierd door het EFRO en met 15 partners), worden grensoverschrijdende events georganiseerd (jobdatings, bedrijfsbezoeken, begeleidingsacties voor werkzoekenden…) met het oog op een tewerkstelling over de grenzen heen en op het beantwoorden aan de behoeften van de ondernemingen.

Er groeit steeds meer het besef dat ook op vlak van het Frans-Belgische arbeidsmarktbeleid de link nog meer gelegd moet worden met de onderwijs- en opleidingsinstellingen aan beide kanten van de grens.

Tijdens dit seminarie werd daarom bekeken hoe Franse en Belgische leerlingen en studenten een stage kunnen volgen bij een bedrijf aan de andere kant van de grens.

Indien er bijvoorbeeld meer Franse of Waalse leerlingen of studenten een stage zouden volgen bij een West-Vlaams bedrijf, zouden zij de bedrijven en de bedrijfscultuur aan de andere kant van de taal- of landsgrens beter leren kennen en geprikkeld worden om er effectief aan de slag te gaan. Dit geldt uiteraard ook in de omgekeerde richting.