Smart Education@Schools moet innovatief onderwijs versterken

Voor het Vlaamse project Smart Education@Schools werden onlangs zes projecten voorgesteld waarmee slimme educatieve technologie sneller bij scholen geïntroduceerd kan worden.

Trefwoorden: #imec, #KIKS, #KU Leuven, #SCI-I, #SENSEI, #slim onderwijs, #Smart Education@Schools, #Smart Symbols, #UGent, #Vlaamse overheid, #Vlaanderen, #VRhoogte, #VRkeer, #VUB

Lees verder

research

( Foto: imec )

ENGINEERINGNET.BE - In deze projecten bedenken en ontwikkelen leerkrachten technologische oplossingen voor specifieke uitdagingen in het onderwijs. Voorts werken ook wetenschappers van imec, KU Leuven, VUB en UGent samen aan slimme onderwijstoepassingen.

De Vlaamse overheid stelt middelen ter beschikking voor de ontwikkeling van de volgende zes projecten om ervoor te zorgen dat slimme educatieve technologie sneller haar weg vindt naar het klaslokaal:

  • ‘Smart Symbols': een draagbare beacon, bijvoorbeeld een armband met bluetooth, maakt het mogelijk om de interesses van de kleuters op de voet te volgen; zowel op het vlak van leervaardigheden als van sociaal gedrag.
  • ‘VRkeer’: een virtual reality-leermodule waarin leerlingen met behulp van een VR-bril en een joystick verschillende verkeerssituaties op een uitdagende maar veilige manier kunnen oefenen.
  • ‘SENSEI’: een webapplicatie met geautomatiseerde chatbot helpt leerlingen bij hun studie- en examenplanning en rapporteert de vooruitgang aan leerling en leerkracht. Dit om individuele begeleiding en coaching van de leerling te stimuleren.
  • ‘SCI-I’: ontwikkeling van vijf augmented reality-apps voor het onderwijzen van chemie en fysica via de smartphone. Abstracte wetenschappelijke begrippen worden geanimeerd om deze makkelijk begrijpbaar te maken. Het project is gericht op secundaire scholen in grote steden waar taal een mogelijke barrière is voor interactief onderwijs.
  • ‘KIKS - Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering, Stomata’: het KIKS-team gaat een lessenreeks ontwikkelen waarin leerlingen leren omgaan met artificial intelligence, gebaseerd op het thema klimaatverandering. Aan de hand van deep learning-technieken gaan scholieren een computer programmeren om automatisch huidmondjes in planten te tellen.
  • ‘VRhoogte’: in een virtuele omgeving trainen de leerlingen basisvaardigheden voor werk op grote hoogte, bijvoorbeeld het onderhoud van hoogspanningsmasten of windmolens. Op basis van de beelden kan de leerkracht ook beter evalueren. Dit om de overstap naar de praktijk van de leerling beter voor te bereiden.

Omdat ze zeer overtuigd is van dit project, lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits tijdens de voorstelling hiervan meteen ook een oproep voor nieuwe projecten.