Onderzocht: automatisering leidt tot jobcreatie

De derde editie van het onderzoek, gevoerd door ManpowerGroup, over de impact van de digitalisering op de werkgelegenheid, toont aan dat robots niet aan de haal gaan met de jobs van de mens.

Trefwoorden: #automatisering, #jobcreatie, #jobs, #ManpowerGroup, #robot

Lees verder

HR

ENGINEERINGNET.BE - ManpowerGroup heeft voor zijn enquête 19.000 werkgevers in 44 landen bevraagd. In België, en in de rest van de wereld, stellen werkgevers voor het tweede jaar op rij hetzelfde vast.

Digitalisering is geen synoniem van jobverlies. 15% van de Belgische werkgevers plant hun personeelsbestand uit te breiden omwille van de digitalisering, terwijl slechts 5% een inkrimping van het personeelsbestand voorziet. 93% van de Belgische werkgevers (87% wereldwijd) plant hun personeelsbestand te behouden of uit te breiden omwille van de automatisering.

In slechts 6 landen (voornamelijk in Oost-Europa) heerst er meer pessimisme over de integratie van robots op de werkvloer, terwijl twee derde van de bevraagde werkgevers in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika) van mening is dat de digitalisering binnen de twee jaar geen invloed zal hebben op de omvang van hun personeelsbestand.

Door de opkomst van de automatisering is het soort competenties dat bedrijven nodig hebben aan het veranderen. Net als vorig jaar zijn de IT-profielen de grote winnaars van de digitalisering met een vraag naar expertise die in sneltempo groeit (+16%). Ondertussen worden technologie-experts schaars en is er een groeiende kloof tussen de opleidingsniveaus en de realiteit op de markt, of het nu gaat om ontwikkelaars, infrastructuur- specialisten of expertprofielen op het vlak van beveiliging.

Er wordt ook een sterke groei verwacht in de jobs die rechtstreeks contact met klanten impliceren (+8%), voornamelijk als gevolg van de ontwikkeling van de e-commerce en de virtualisatie van zakelijke contacten. Ook de maakindustrie anticipeert op veranderingen: 9% van de werkgevers zegt op korte termijn meer werknemers in dienst te zullen nemen.

Omgekeerd verliezen de administratieve beroepen terrein (-15%): bijna een op de vijf Belgische werkgevers is van plan in de komende twee jaar jobs in dit domein te schrappen. De automatisering zou moeten blijven leiden tot banenverlies in boekhouding en financiën (-11%) en tot een status quo in de HR-sector.

Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux: "Het is zeker zo dat steeds meer machines de rangen van de bedrijven komen vervoegen, maar dat verhindert hen niet om verder jobs te creëren. Robots hebben mensen nodig ... maar deze laatste moeten de nodige competenties hebben om er een team mee te vormen."

In het rapport ‘Humans wanted: The Robots need you’ (downloadlink onderaan) formuleert ManpowerGroup zeven tips om mens en machine te laten samenwerken. Met continue training en de ontwikkeling van competenties als rode draad.


(foto en infographic: ManpowerGroup)