Nanomaterialen inzetten voor behandeling van ziektes

Doel is om een op licht gebaseerde evenknie te ontwikkelen van PET/CT of PET/MRI-scans voor het maken van moleculaire en structurele afbeeldingen gerelateerd aan diverse aandoeningen.

Trefwoorden: #afbeeldingen, #fluorescerend, #fotonica, #Hong Zhang, #MEDPHOT, #moleculaire, #nanomaterialen, #Nederland, #NWO, #PET/CT, #PET/MRI-scans, #radioactiviteit, #Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences

Lees verder

research

( Foto: screen YouTube - NWO-domein TTW )

ENGINEERINGNET.BE - Het onderzoek naar verbeterde behandelingen is vooral gericht op aandoeningen als (slok)darmkanker, longkanker, prostaatkanker, astma en de ziekte van Alzheimer.

De onderzoeksgroep Biofotonica van prof. dr. Hong Zhang van het Nederlandse Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences maakt onderdeel uit van dit MEDPHOT consortium.

Zhang en zijn team ontwikkelen nanotechnologie voor de licht-geactiveerde behandeling van kanker en gaat nieuwe fotonische nanomaterialen ontwikkelen.

Door licht te gebruiken in plaats van radioactiviteit, kunnen afbeeldingen tien tot honderd keer scherper worden en zijn zelfs clusters van een paar cellen te zien.

Deze scherpere afbeeldingen zijn bruikbaar om te voorspellen welke medicijnen bij welke patiënten zullen aanslaan, zodat een snellere, betere en goedkopere behandeling mogelijk wordt.

Het idee is om fluorescerende ‘vlaggetjes’ te gebruiken die zich binden aan moleculen die specifiek zijn voor de betreffende aandoening. Deze vlaggetjes lichten vervolgens op als ze worden beschenen door een lichtbron.

De onderzoekers gaan de benodigde technologie ontwikkelen om de door de vlaggetjes uitgezonden zwakke lichtbundeltjes te detecteren, en zo de gezochte cellen zichtbaar te maken.


ACHTERGROND
Het consortium bestaat uit vier universiteiten (VU, UvA, UU, TU Delft), drie academische ziekenhuizen (Amsterdam UMC, UMC Groningen, Leiden UMC) en TNO.

Ook nemen twaalf (inter)nationale bedrijven deel aan MEDPHOT: ASML, CHDR, Dispertech, Elesta, Exometry, GlycanScan, Mauna Kea, Ninepoint Medical, Optos, Percuros, Spectradyne en Thorlabs.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt 5,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor dit project.


Video: