VIL-project toont weg naar circulaire logistiek in textielsector

De textielsector is de tweede meest vervuilende sector ter wereld. Een duidelijk wetgevend kader en een systemische aanpak zouden het mogelijk maken om de circulaire economie toe te passen.

Trefwoorden: #chemische recyclage, #textielrecyclage, #VIL

Lees verder

Nieuws

( Foto: kostsov - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - In het VIL-project Cilotex werd uit dertig kilo oude t-shirts via chemische recylage een nieuw t-shirt gemaakt. Chemische recycling is vrij nieuw en tevens de enige technologie die ‘vezel- tot-vezel’-recyclage zonder kwaliteitsverlies echt kan bereiken.

Het is in staat om alle ongewenste bestanddelen te verwijderen zoals de kleurstoffen en katalysatoren. Op dit ogenblik worden er meestal mechanische recyclagetechnieken gebruikt, maar dit zorgt voor kwaliteitsverlies en dus minderwaardige vezels.

Om textielrecyclage ook effectief mogelijk te maken moet de informatie over de samenstelling en de toestand van het textiel steeds beschikbaar zijn in een gestandaardiseerde vorm. Zowel de consument, als het collectiepunt en het sorteercentrum moeten deze informatie kunnen terugvinden.

VIL heeft daarom gewerkt met een digitaal paspoort voor kledingstukken. Het digitaal paspoort is essentieel in de circulaire economie en bevat in de eerste plaats de productsamenstelling en informatie over het gebruik, onderhoud, herstel en recyclage.

De transitie naar een circulaire economie vraagt dan ook om een grondige aanpak van heel het huidige systeem dat vandaag is afgestemd op een lineaire economie. Vandaag eindigt in Vlaanderen het grootste gedeelte kleding in de eigen verbrandingsovens, en een ander gedeelte in containers met een verre bestemming.

De Europese Green Deal zet landen meer onder druk om van de circulaire industrie werk te maken. Hoewel het wettelijk kader in België tot hiertoe ontbreekt, hoeft dit niet noodzakelijk toekomstmuziek te zijn.

Projectleider Jan Merckx: “De verschillende ingrediënten liggen reeds klaar zoals productpaspoorten, transparante ketens, een geharmoniseerd collectie- en sorteersystemen.. Hierdoor kan Vlaanderen de randvoorwaarden scheppen voor een noodzakelijke circulaire economie maar tevens een groeiende en lokale economie.”


Projectdeelnemers waren Bel&Bo, Herwin (Kringwinkels), JBC, Malysse en Nike.