Koningin Paolaprijs voor KIKS-project rond Artificiële intelligentie

Leerlingen onderzoeken de relatie tussen huidmondjes van planten en klimaatverandering, om zo meer te leren over AI, diepe neurale netwerken en Python, een toegankelijke programmeertaal.

Trefwoorden: #AI, #atmosfeer, #automatiseren, #bladeren, #CO2, #huidmondjes, #KIKS, #klimaatverandering, #Koningin Paolaprijs, #neuraal netwerk, #onderwijs, #planten, #Plantentuin Meise, #Python, #STEM, #stomata, #UGent

Lees verder

research

( Foto: UGent )

ENGINEERINGNET.BE - Wetenschappers van de Plantentuin Meise en UGent onderzoeken hoe bomen uit het tropisch regenwoud zich aanpassen aan klimaatverandering.

Huidmondjes, ofwel stomata, van planten vertellen iets over de CO2-concentratie in de atmosfeer tijdens de groei van de planten. De onderzoekers tellen het aantal stomata op de bladeren en meten hun grootte. Die resultaten vergelijken ze met de resultaten van honderd jaar terug.

Het tellen en meten van stomata is een tijdrovende bezigheid. Om dit te automatiseren, heeft UGent een neuraal netwerk 'getraind'. Om zo'n netwerk te trainen zijn veel voorbeelden nodig: foto's van stomata en foto's van bladeren zonder stomata.

Met behulp van AI onderzoeken leerlingen binnen het KIKS-project de relatie tussen stomata van planten en klimaatverandering. Dit biedt de mogelijkheid om aan de slag te gaan met diepe neurale netwerken en Python, een toegankelijke programmeertaal.

Leerlingen leren zo de mogelijkheden en de beperkingen van AI begrijpen én ontdekken hoe ze er impact kunnen op hebben. Het is essentieel dat leerlingen AI begrijpen, maar momenteel is er een hiaat in het secundair onderwijs om hieraan tegemoet te komen.

De organisatie 'AI op school' lanceert projecten en ontwikkelt lesmateriaal voor het secundair waarin de basisconcepten van AI worden aangebracht vanuit een maatschappelijke context.

Een van die projecten is KIKS, een STEM-project rond AI voor de derde graad secundair onderwijs. Het innovatief lesmateriaal wordt online en gratis aangeboden in de vorm van interactieve notebooks.

De Koningin Paoloprijs voor het onderwijs is een prijs voor leerkrachten van het gewoon basisonderwijs en gewoon secundair onderwijs, die een pedagogisch project bedacht hebben dat bij de leerlingen interesse en bewondering wekt voor wetenschappelijke vakken.

Het moet jongeren aanzetten om in het hoger onderwijs te kiezen voor studiegebieden gericht op wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Het onderwijsproject 'KIKS' won dit jaar de eerste prijs.


Video: