Model evalueert menselijke impact op mariene ecosysteem

UGent, UAntwerpen en VLIZ ontwikkelen dit model om economische activiteiten op zee te verduurzamen en een kader uit te werken om besluitvormingsprocessen te ondersteunen.

Trefwoorden: #Colruyt, #DEME, #eBO-Enterprises, #evaluatie, #IMDC, #impact, #mariene ecosysteem, #Maritech, #model, #POM West-Vlaanderen, #Port of Zeebrugge, #UAntwerpen, #UGent, #verduurzamen, #VLIZ, #zee

Lees verder

Nieuws

( Foto: JAT BLAD - Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Momenteel ontbreekt het aan een algemene en toepasbare meetmethode om de milieu-impact van lokale, regionale en wereldwijde (socio-)economische activiteiten op zee te kwantificeren.

Het door de Vlaamse overheid gefinancierde SUMES-project ontwikkelt een uitgebreid model dat moet nagaan in welke mate het mariene ecosysteem in staat is om goederen en diensten te leveren.

Dit aan de hand van bestaande indicatoren voor ecosysteemdiensten, in combinatie met een risicobeoordeling en levenscyclusanalyse. Looptijd: september 2020 tot augustus 2023.

Het project richt zich in eerste instantie op het Belgisch deel van de Noordzee. Het beoogt om mariene actoren en onderzoeksinstellingen te voorzien in betrouwbare en diepgaande inzichten in de oorzaak-gevolgketens.

Met de bekomen informatie wordt een kader uitgewerkt om het besluitvormingsproces te ondersteunen. Een beter inzicht in het multidisciplinaire en intensieve gebruik van deze zone maakt het mogelijk om maatregelen te ontwikkelen op vlak van klimaatverandering, voedsel- en energiezekerheid en menselijke gezondheid.

Binnen het project wordt nauw samengewerkt tussen bedrijven, wetenschappers en overheidsinstellingen. De uitvoering ervan ligt bij de universiteiten van Gent en Antwerpen, en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

De Blauwe Cluster vormt in het project de brug naar 8 industriële partners (DEME, Colruyt, IMDC, Port of Zeebrugge, eBO-Enterprises, Vlaamse Visveiling, Harsonic en Maritech) en 2 overheidsinstanties (POM West-Vlaanderen; FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu).

VLIZ gaat bestaande gegevens voor het (semi-)kwantificeren van ecosysteemdiensten in de Belgische Noordzee identificeren, verzamelen, controleren, beschikbaar stellen, visualiseren en opslaan.

Ook leidt VLIZ een werkpakket waarin de huidige en toekomstige vraag naar ecosysteemdiensten in het Belgische deel van de Noordzee wordt onderzocht en in een juridisch-politieke context geplaatst.