VITO krijgt Europese accreditatie voor testen mondmaskers

Op vraag van Vlaams minister van Economie & Innovatie Hilde Crevits heeft VITO de Europese accreditatie voor het testen van hoogwaardige FFP2/FFP3 mondmaskers aangevraagd en behaald.

Trefwoorden: #aerosoldeeltjes, #BELAC, #corona, #Dekra-protocol, #EN149, #Europese accreditatie, #FFP2, #FFP3, #filterefficiëntie, #Hilde Crevits, #kwaliteitsnormen, #luchtkwaliteit, #mondmaskers, #testen, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE - Zo kan VITO mondmaskers testen aan de strengste Europese kwaliteitsnormen. Precies dit type maskers moet het medisch en zorgpersoneel dragen als zij in contact komen met corona-patiënten. Vandaar de hoge eisen die aan de maskers én aan de testen gesteld worden.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits vroeg begin april aan VITO om de accreditatie te halen voor het testen van FFP2/FFP3 mondmaskers volgens de strengste Europese norm EN149. Dit onder meer ter ondersteuning van Vlaamse bedrijven die deze maskers lokaal produceren en zo niet afhankelijk moeten zijn van buiten­landse testlabo’s.

Een belangrijk onderdeel van de testnorm is het controleren van de filterefficiëntie voor zeer fijne aerosoldeeltjes, als simulatie voor hun bescherming tegen het coronavirus. Dit sluit nauw aan bij de expertise die VITO heeft opgebouwd als expert luchtkwaliteit.

Door een snelle upgrade van de beschikbare testinfrastructuur slaagde VITO er in om reeds eind juni de accreditatie te halen voor het verkorte Dekra-protocol, een light versie van de EN149-norm die tijdens de pandemie tijdelijk volstaat voor het op de markt brengen van FFP2/FFP3 mondmaskers in België.

Om te kunnen voldoen aan de bijkomende eisen van de EN149-norm werd geïnvesteerd in kennisopbouw en specifieke meetapparatuur. De laatste toestellen werden midden oktober bij VITO geïnstalleerd.

Twee weken nadien werd het volledige validatiedossier en testprotocol voor een audit voorgelegd aan BELAC, de Belgische Accreditatie-instelling. Anderhalve maand later en na succesvolle deelnames aan een aantal interlabo­tests, is de accreditatie voor de volledige EN149-norm officieel aan VITO toegekend op 8 december.

De strakke timing was vereist gezien de concrete vraag van lokale producenten naar gevalideerde testrapporten bij de opstart van hun productie.