Eerste integrale beoordeling van ecosystemen Atlantische Oceaan

Een internationaal team, met VLIZ, gaat actuele en toekomstige risico's van klimaatverandering, rampen en menselijke impact op de Atlantische ecosystemen in kaart brengen en beoordelen.

Trefwoorden: #Atlantische Oceaan, #data, #ecosystemen, #European Tracking Network, #Horizon 2020, #MISSION ATLANTIC, #neurale netwerk, #robot, #sensor, #VLIZ

Lees verder

research

( Foto: missionatlantic.eu )

ENGINEERINGNET.BE - Het Horizon 2020-project Mission Atlantic zal voor het eerst de principes van integrale ecosysteembeoordeling ontwikkelen en toepassen op schaal van de gehele Atlantische Oceaan.

Oceaanexperten uit Europa, Brazilië, Zuid-Afrika, Canada en de VS bundelen hiervoor de krachten. Voor zeven regionale casestudies ontwikkelen ze zogenaamde ‘Integrated Ecosystem Assessments’.

De diverse casestudies beslaan subarctische en tropische gebieden in de Atlantische Oceaan, en betreffen ondiepe kustzeeën en de Mid-Atlantische Rug.

Via deze unieke benadering wil de groep experten (bestaande uit wetenschappers, mariene belanghebbenden en oceaanbeheerders) alle componenten van het ecosysteem in het besluitvormingsproces betrekken.

Met deze nieuwe kennis wordt het voor managers en beleidsmakers gemakkelijker om een goed evenwicht te vinden tussen de nood aan milieubescherming en een veilige duurzame ontwikkeling.

Door gebruik te maken van oceaanmodellen met hoge resolutie, kunstmatige neurale netwerken, diverse risicobeoordelingsmethodes en een geavanceerde statistische benadering zal Mission Atlantic nauwkeurig de impact op Atlantische mariene ecosystemen kunnen beoordelen en die delen aanduiden welke het grootste risico lopen bij natuurlijke rampen en sterke menselijke impact.

Het onderzoeksteam combineert bestaande data uit wereldwijde oceaanmonitoringsprogramma’s met nieuwe waarnemingen door geavanceerde mariene robots en akoestische sensoren.

De multidisciplinaire aanpak maakt het mogelijk om in de onbekendere delen van de Atlantische Oceaan – zoals subarctische en tropische gebieden – bijvoorbeeld de verspreiding van plankton en vis te onderzoeken.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is in dit project verantwoordelijk voor het datamanagement. Doel is om alle data en projecten gemakkelijk vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken.

Het VLIZ ondersteunt ook de onderzoeksactiviteiten en de geïntegreerde ecosysteembeoordelingen van dit project. Zo zal het European Tracking Network een van de technologiedemo’s zijn om te testen hoe big data in het project te integreren, op te slaan en te analyseren.

Het project krijgt een subsidie van 11,5 miljoen euro van het Horizon 2020-programma. Het project loopt tot en met 2025.