Wereldwijde koolstofbronnen en reservoirs van bossen in kaart gebracht

Een nieuwe, interactieve kaart van ‘s werelds koolstofbronnen en -opslag bevestigt dat bossen twee keer zoveel koolstof opnemen als ze uitstoten.

Trefwoorden: #bos, #CO2, #herbebossing, #koolstofbronnen, #koolstofopslag, #NASA, #ontbossing, #University of Maryland, #Wageningen University, #Woodwell Climate Research Center, #World Resources Institute

Lees verder

research

( Foto: Global Forest Watch - Harris et al. 2021 )

ENGINEERINGNET.BE - In een nieuw onderzoek werkten Wageningse wetenschappers in een internationaal team samen om ontelbare databases met gegevens over bossen vanaf de grond en uit de ruimte met elkaar te verbinden.

Daaruit kwam een kaart voort waarop ingezoomd kan worden. De kaart toont de veranderingen in koolstofniveaus van de laatste twee decennia in bossen op de schaal van een gemeente, provincie, land en zelfs continent.

Deze forest carbon flux map is nu vrij beschikbaar op Global Forest Watch. De kaart laat zien dat bossen tussen 2001 en 2019 gemiddeld 8,1 miljard ton CO2 uitstootten ten gevolge van ontbossing en andere ingrepen, terwijl herbebossing leidde tot een opname van 16 miljard ton CO2.

Bossen nemen jaarlijks dus tweemaal zoveel CO2 op als ze uitstoten, zegt prof. Martin Herold van Wageningen University & Research. “Maar het betekent ook dat we deze koolstofopslag nodig hebben om het klimaat te beheersen.”

De kaarten geven een gedetailleerd beeld van belangrijke CO2-emissies door ontbossing in de tropen. Voor Europa laten zij, bijvoorbeeld, het effect zien van het bosbeheer in Zweden en Finland, waar bomen worden geoogst maar ook weer aangeplant.

Op een andere schaal tonen de gegevens dat 27% van de netto koolstofopslag zich bevindt in beschermde bossen. Dit onderstreept het belang van een goed natuurbehoud in deze gebieden.

Herold: “Deze gegevens laten zien waar ingrijpen nodig is. Het brengt hotspots in beeld waar veel CO2-uitstoot plaatsvindt, en ondersteunt herstelbeleid en acties waarmee bijvoorbeeld een weerbaarder, klimaatbestendig landschap wordt gecreëerd."

"Door bomen te planten wordt meer CO2 vastgehouden. Dit is echter maar een deel van de oplossing, investeren in het terugdringen van de uitstoot van fossiele brandstoffen blijft essentieel,” aldus Herold.

De gebruikte methode werd ontwikkeld door een team wetenschappers en onderzoekers van CIFOR, NASA Goddard, NASA Jet Propulsion Lab, The Sustainability Consortium, University of Maryland, Wageningen University, Woodwell Climate Research Center en World Resources Institute.