Belgische milieuprestaties krijgen compliment van OESO

De OESO doet in haar rapport Environmental Performance Review voor België aanbevelingen voor het afval-, materialen- en bodembeheer, en de transitie naar een circulaire economie.

Trefwoorden: #afvalbeheer, #bodembeheer, #broeikasgas, #circulaire economie, #emissies, #materialen, #OESO, #OVAM, #recyclage, #transitie, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: OVAM )

ENGINEERINGNET.BE - De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceerde onlangs haar Environmental Performance Review voor België. In dat rapport worden de milieuprestaties van België tegen het licht gehouden en aanbevelingen geformuleerd.

Het rapport geeft België, en in het bijzonder Vlaanderen, goede punten voor het afval-, materialen- en bodembeheer van de regio. Het wijst vooral op de efficiënte mix aan beleidsinstrumenten die in Vlaanderen ingezet worden, de hoge recyclage- en hergebruikcijfers en het heffingensysteem dat storten en verbranden van afval minimaliseert en broeikasgasemissies vermijdt.

Ook heeft de OESO oog voor de adequate aanpak van de impact van de COVID-pandemie op het afvalbeheer in Vlaanderen en de aanpak van medisch afval.

De OESO raadt aan de volgende jaren te blijven inzetten op heffingen, selectieve inzameling van onder meer keukenafval, datamonitoring, sterker toezicht op de export van afval en de transitie naar de circulaire economie.

Meer in het bijzonder gaat het om hogere heffingen op het verbranden van afval, nieuwe initiatieven op het vlak van recyclage te stimuleren en de recyclage van afgedankte voertuigen te verbeteren.

Bevoegd minister Zuhal Demir is blij met het goede rapport: “Onder meer in het Vlaams Energie- en Klimaatplan zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen om dit beleid te versterken. Denk bijvoorbeeld aan het digitale afvalmonitoringssysteem dat we gaan opzetten of de ondersteuning die we voorzien voor innovatieve recyclage.”

Ook de OVAM is verheugd met het positieve rapport van de OESO. Vlaanderen is een van de weinige regio’s die een ontkoppeling realiseerde tussen de hoeveelheid stedelijk afval en economische groei.

De totale hoeveelheid stedelijk afval nam af de voorbije jaren en dat terwijl het aandeel van recyclage toenam. Binnen België scoort Vlaanderen het best voor wat betreft recyclage en hergebruik.