Europees onderzoek naar effect micro- en nanoplastic op gezondheid

De komende 4 jaar onderzoekt het EU-project Imptox de invloed van micro- en nanoplastics op de gezondheid. Belgische partners in dit project zijn KU Leuven, Sciensano en Moverim Consulting.

Trefwoorden: #EU, #gezondheid, #Horizon 2020, #Imptox, #KU Leuven, #microplastics, #Moverim Consulting, #nanoplastics, #Sciensano

Lees verder

research

( Foto: dobledphoto - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Het consortium van Imptox bestaat uit 12 partners, verdeeld over 8 Europese landen. Samen onderzoeken ze welke invloed micro- en nanoplastics en vervuilende stoffen in ons leefmilieu hebben op voedselveiligheid en gezondheid. Astma en allergieën krijgen daarin bijzondere aandacht.

Micro- en nanoplastics zijn overal in het milieu aanwezig en maken deel uit van ons dagelijks leven. Ze zitten in onze voeding, in ons water en in de lucht. Toch weten we niet precies hoe gevaarlijk ze zijn voor onze gezondheid.

Dit project gaat onder meer na welke en hoeveel micro- en nanoplastics er in bepaalde omgevingen opduiken, welke vervuilende stoffen zich aan die plastics vasthechten, en waar ze in ons lichaam terechtkomen.

"In dit project bestuderen we voor de eerste keer het effect van micro- en nanoplastics op allergie en astma. Dat doen we aan de hand van verschillende preklinische modellen en klinische studies bij kinderen met een allergie," aldus de coördinator van het Imptox project, Tanja Cirkovic Velickovic (Universiteit van Belgrado, Servië).

Ook wordt onderzocht of er een relatie is met bijvoorbeeld antibioticaresistentie. De resultaten moeten de effecten van microplastics op de menselijke gezondheid duidelijk maken. Dat is cruciale informatie voor beleidsmakers.

Diverse vakdomeinen worden betrokken bij dit project: chemie van de voeding, vervuilende stoffen in voeding, polymeren en metalen, toxicologie, klinische immunologie en allergie.

"We hebben dringend betere analytische instrumenten nodig om deze stoffen te identificeren en om onze blootstelling eraan beter te begrijpen," aldus Lea Ann Dailey (Universiteit Wenen, Oostenrijk). De UGent gaat samenwerken met haar Global Campus in Korea om stalen uit de Gele Zee te gebruiken.

Imptox is 1 van de 5 projecten in het EU-programma Horizon 2020 dat met het onderzoekscentrum van de Europese Commissie samenwerkt binnen een netwerk rond micro- en nanoplastics, dat tot prioriteit is benoemd.


De andere partners in het project zijn:
Centre National de la Recherche Scientifique (Frankrijk), Promoscience (Italië), Karolinska Institutet (Zweden), Srebrnjak Children's Hospital (Croatië), Haute Ecole Specialisée de Suisse Occidentale (Zwitserland).