Hervormingen in Vlaanderen nodig om STEM-strategie uit te rollen

Nergens in Europa studeren er zo weinig studenten af in wetenschappen, wiskunde, ICT of als ingenieur. Om echt een STEM-strategie uit te rollen is hervorming noodzakelijk, aldus VOKA.

Trefwoorden: #digitalisering, #energie, #klimaat, #RTC, #STEM, #Vlaanderen, #VOKA

Lees verder

Columns

( Foto: nongpimmy - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Van de nieuwe afgestudeerden in het hoger onderwijs in België heeft amper 17,5% een diploma in wetenschappen, wiskunde, ICT of ingenieur op zak. Ook in het secundair onderwijs blijft het technisch en beroepsonderwijs weinig aantrekkelijk.

Dat wordt een probleem voor de grote transformaties op vlak van digitalisering, klimaat en energie, aldus VOKA.

De nieuwe STEM-agenda 2030 zet dit thema ook het komende decennium op de beleidsagenda. Dit moet helpen om meer mensen warm te maken voor STEM-opleidingen en -beroepen.

Nieuw is de evolutie naar een STEM-centrum voor connecteren, kennis vergaren of zicht krijgen op het ondersteuningsaanbod. Dat kan een opportuniteit bieden om versnippering tegen te gaan, succesvolle projecten op te schalen en meer impact te creëren.

Een hervorming van de Regionale Technologische Centra (RTC’s) kan een eerste stap zijn om naar een STEM-centrum te evolueren.

Er bestaan al in elke Vlaamse provincie RTC’s. Hier wordt de connectie gelegd tussen arbeidsmarktactoren en het onderwijs. Deze centra zorgen er bijvoorbeeld voor dat gespecialiseerde infrastructuur en apparatuur toegankelijk zijn voor scholen die technisch onderwijs aanbieden.

De RTC’s zijn echter geen coördinerende instantie die in Vlaanderen een STEM-strategie kunnen uitrollen.

De STEM-agenda is verder vooral een oplijsting van ambities, acties en initiatieven. Maar de STEM-monitor toont dat bijkomende inspanning nodig is, omdat er nog steeds weinig jongeren warm lopen voor dit type opleidingen en onderwijs.

VOKA wil meewerken aan het toekomstige STEM-centrum. "We blijven ook inzetten op sensibiliseringscampagnes, recent nog met WeteWaWerkt? en binnenkort met een roadshow bij bedrijven rond duurzaamheid."

"Ook ondersteunen we scholen via het IN2STEM-project en willen we Talent Centra oprichten waar leerlingen terecht kunnen voor wetenschappelijk onderbouwd studie- en beroepsadvies."