Port of Zeebrugge en IDRONECT digitaliseren droneverkeer in havengebied

Dit zorgt voor een efficiënte en gecentraliseerde afhandeling van aanvragen voor dronevluchten. De nieuwe tool kan geplande vluchten visualiseren en geeft een live view op actieve drones.

Trefwoorden: #drone, #haven, #IDRONECT, #Zeebrugge

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Zeebrugge )

ENGINEERINGNET.BE - Het havenbestuur van Zeebrugge heeft met partner IDRONECT een tool ontwikkeld voor de behandeling van drone-aanvragen in het havengebied. Dit gebied is een geografische UAS-zone, waar specifieke beperkingen gelden op dronevluchten.

Door de huidige regelgeving van de European Aviation Safety Agency te incorporeren in de software, draagt de UTM-applicatie van IDRONECT ertoe bij dat elke aanvraag aan de voorschriften voldoet.

De digitalisering van de aanvragen zorgt voor een efficiëntere afhandeling en voor een centralisatie van de data. De software visualiseert geplande dronevluchten en geeft een live view op actieve drones in het havengebied.

In de haven van Zeebrugge is het 'Reglement Geografische UAS zone - Geozone PoZ' van kracht. Dit werd opgesteld naar aanleiding van het Ministerieel besluit tot vaststelling van permanente geografische UAS-zones en hun toegangsvoorwaarden. Droneoperatoren moeten daardoor met een aantal extra restricties rekening houden in het havengebied.

Een aanvraag voor een drone-vlucht indienen betekent dat er tijdig voldoende informatie naar het havenbestuur en andere partijen moet doorstromen. Het gaat bijvoorbeeld om een vluchtplan, een pilootlicentie, een ‘operational authorisation’ uitgegeven door het Directoraat Generaal Luchtvaart (DGLV), contactgegevens en registratiegegevens van zowel piloot als operator.

De nieuwe tool zorgt voor een innovatieve oplossing voor betrokken partijen, zoals concessiehouders in het havengebied, defensie, lokale politie, scheepvaartpolitie en de MUG heli.

Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge: “Het is ook opnieuw een toepassing die steunt op het in 2020 geïnstalleerde 5G netwerk in ons havengebied. Dankzij het 5G-netwerk zijn er tal van toepassingen mogelijk voor de haven zelf, maar ook voor de bedrijven die er gevestigd zijn.”