Groenere chemie dankzij nieuwe plasmareactor

Onderzoekers aan de UAntwerpen bouwden een nieuwe plasmareactor, op basis van microgolfstralen. Dit zou de deur moeten openen naar een veel duurzamere manier om op industriële wijze aan stikstoffixatie te doen.

Trefwoorden: #chemie, #plasma, #reactor, #research, #stikstof, #UAntwerpen

Lees verder

research

( Foto: UAntwerpen )

ENGINEERINGNET.BE - Het ‘fixeren’ van stikstof is essentieel om de beide stikstofatomen van moleculair stikstof als basisbouwstenen voor levende organismen te kunnen gebruiken. Een proces dat enorm veel energie vraagt.

Voor de productie van kunstmeststoffen is fixatie bijvoorbeeld noodzakelijk: dat gebeurt nu via het Haber-Bosch-proces. Prof. Annemie Bogaerts: “Dit proces verbruikt echter bijna 3% van de wereldwijde aardgasproductie en stoot wereldwijd meer dan 300 miljoen ton CO2 per jaar uit. Er is dus dringend nood aan duurzame alternatieven.”

Op de Universiteit Antwerpen leidt Bogaerts de onderzoeksgroep PLASMANT, gespecialiseerd in plasmatechnologie voor duurzame chemie: “Plasma is veelbelovend en duurzaam. Plasmatechnologie is heel interessant voor de ‘elektrificatie’ van chemische processen, een van de grote uitdagingen van deze eeuw, om een halt toe te roepen aan de verdere klimaatopwarming. Zo is het ook mogelijk om stikstoffixatie te bewerkstelligen op basis van plasma.”

Sean Kelly, postdoctoraal onderzoeker bij PLASMANT, bouwde nu een nieuwe plasmareactor, gebaseerd op microgolfstraling. Met deze reactor kan mogelijk de stap gezet worden naar duurzame stikstoffixatie op grote schaal.

Kelly: “Deze nieuwe reactor werkt zonder elektroden. Het plasma zelf komt niet in contact met de wanden, waardoor de levensduur van de reactor aanzienlijk verlengd kan worden en er minder energieverlies is.”

De Antwerpse onderzoekers hebben bovendien recordwaarden in rendement opgemeten, aan de laagste energiekost die ooit gerapporteerd werd voor plasmagebaseerde stikstoffixatie bij atmosfeerdruk.

De experimenten tonen aan dat dit proces zeer goed schaalt met toenemend elektrisch vermogen en gasdebiet, want de beste resultaten werden bekomen bij de hoogste vermogens en debieten. Dit opent bijgevolg mogelijkheden naar industriële opschaling.