Havens van Antwerpen en Zeebrugge bundelen krachten met Chili rond groene waterstofstromen

Tijdens COP26 ondertekenden de Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en het Chileense ministerie van Energie een Memorandum of Understanding (MoU) waarmee ze de handen in elkaar slaan om groene waterstofstromen tussen Chili en West-Europa te realiseren.

Trefwoorden: #COP-26, #haven van Zeebrugge, #klimaat, #Port of Antwerp, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Antwerp )

ENGINEERINGNET.BE - Deze samenwerking zal de laatste barrières en leemtes wegnemen in de aanloop naar de effectieve opstart van groene productie, het opzetten van de logistieke keten tussen de continenten en de logistiek in de Belgische zeehavens en hun hinterland.

In het MoU, dat werd ondertekend op de Energiedag tijdens de COP26-top in Glasgow, geven de verschillende partijen blijk van hun belangstelling om samen te werken aan de belangrijke strategische kwestie van het opzetten van een corridor tussen hun landen voor het vervoer van groene waterstof of derivaten, geproduceerd in Chili en ontvangen in de Belgische havens voor verdere distributie.

Port of Antwerp, Europa's grootste haven qua omvang en geïntegreerde chemische clusteractiviteiten, en Port of Zeebrugge, Belgiës belangrijkste LNG-hub en offshore-windenergiecentrale, spelen een belangrijke rol als fossiele-energiehubs voor West-Europa.

Beide havens zijn ervan overtuigd dat het toekomstige West-Europese energiesysteem zich zal moeten toespitsen op binnenlandse wind- en zonne-energie, alsook op geïmporteerde hoeveelheden hernieuwbare waterstof.

Chili streeft ernaar tegen 2030 de goedkoopste groene waterstof te produceren en tegen 2040 tot de top 3 van exporteurs van groene waterstof te behoren.

De drie partijen zullen op regelmatige basis samenwerken om kennis, ervaringen en andere informatie uit te wisselen om de samenwerkingsmogelijkheden verder te verkennen.