Hybride interconnector tussen België en Denemarken haalbaar

Netbeheerders Elia en het Deense Energinet gaan de eerste onderzeese verbinding realiseren tussen twee kunstmatige energie-eilanden, die stroom tussen twee landen uitwisselt en tegelijk ook elektriciteit van offshore windparken aan land brengt.

Trefwoorden: #CO2, #Elia, #Energinet, #interconnector

Lees verder

Nieuws

( Foto: Elia )

ENGINEERINGNET.BE - De eerste fase van de haalbaarheidsstudie is afgerond met de ondertekening van een nieuw samenwerkingsakkoord tussen beide netbeheerders.

Dat gebeurde in Kopenhagen, tijdens het jaarlijkse congres van WindEurope, de Europese windfederatie. Op politiek niveau is net daarvoor een samenwerkingsverband (MOA) ondertekend door de Belgische en Deense ministers van Energie, Tinne Van der Straeten en Dan Jørgensen.

Het project kreeg nu ook een naam: de Triton Link en eens gerealiseerd zal het project voor een jaarlijkse reductie van 4 megaton CO2 zorgen. Op technologisch vlak wordt het een innovatief en uitdagend project, zowel door de afstand (meer dan 600 km) als de technologie.

Dankzij het project krijgt België (en Europa) rechtstreekse toegang tot een grote hoeveelheid hernieuwbare energie die nodig is om onze energie intensieve industrie te decarboniseren en de Europese klimaatdoelstellingen te halen.

Elia en Energinet gaan de plannen nu verder concretiseren en mogelijke trajecten, aanlandingspunten en plaatsing van conversiestations in kaart brengen. Op basis van die conclusies zal finaal beslist worden over de investering en de uitvoering.

De bouw van de Triton Link zou ongeveer vier jaar duren en opgeleverd worden rond 2030.