Tractebel ten dienste van de nucleaire geneeskunde

“Tractebel zet ook in op engineering ten dienste van de nucleaire geneeskunde”, aldus een trotse Philippe Damhaut, productmanager van de Nuclear Medical Applications van de dochteronderneming van de Engie Groep.

Trefwoorden: #geneeskunde, #nucleair, #ORI, #Tractebel

Lees verder

ORI

( Foto: Tractebel )

ENGINEERINGNET.BE - ORI-lid Tractebel biedt niet alleen ondersteuning voor de zeven Belgische kernreactoren, maar zorgt ook voor diversificatie. “Sinds 2015 ondersteunen we productie-installaties voor medische radio-isotopen met onze expertise in het zeer specifieke ontwerp van ‘nucleaire gebouwen’, waaronder ventilatie, stralingsbescherming en de veiligheid van de gebruikers”, benadrukt de expert. Het aantal toepassingen voor de nucleaire geneeskunde groeit.

Tractebel, een vanouds op de Belgische kernreactoren gefocust engineeringbedrijf, anticipeerde tijdig op de kernuitstap door het diversifiëren van zijn aanbod. Het bedrijf met meer dan 60 jaar expertise in nucleaire energie breidde zijn dienstenaanbod in 2015 uit. Vooral in de richting van de nucleaire geneeskunde dankzij geavanceerde expertise. “Er zijn specifieke installaties nodig voor het toepassen van technologieën voor het produceren en/of gebruiken van medische radio-isotopen (voor therapeutische of diagnostische doeleinden).

Philippe Damhaut, Tractebel Nuclear: “De combinatie van nucleaire en farmaceutische vaardigheden staat voorop bij het ontwerpen van een dergelijke omgeving en de uitrusting ervan. Tractebel beschikt over beide.” (Foto FL)

Dergelijke gebouwen hebben een specifiek ontwerp, ‘nucleaire’ ventilatie-, beveiligings- en stralingsbeschermingssystemen om het personeel tegen alle risico's te beschermen. De combinatie van nucleaire en farmaceutische vaardigheden staat voorop bij het ontwerpen van een dergelijke omgeving en de uitrusting ervan. Tractebel beschikt over beide”, aldus Damhaut.

Kostbare en veelbelovende niche 
Het dienstenaanbod van Tractebel komt precies op het juiste moment nu nucleaire geneeskunde een steeds groter deel van de gezondheidsprotocollen uitmaakt. “Wereldwijd worden medische radio-isotopen meer dan 40 miljoen keer per jaar gebruikt voor diagnostische doeleinden (80%) of therapeutische behandelingen. In Europa krijgen jaarlijks meer dan 9 miljoen patiënten een dosis van een radio-farmaceutisch bestanddeel. De groeiprognose van de nucleaire geneeskunde is 5% per jaar, waarbij binnen vijf jaar 30% van de radio-isotopen voor behandelingen zou worden aangewend”, schat de productmanager van Tractebel. 

Nieuwe behoeften 
Verschillende factoren bevorderen de organische groei van de nucleaire geneeskunde: zoals de toepassing op nieuwe pathologieën en de toename van de levensverwachting, de toename van het aantal potentiële patiënten ... “Het is duidelijk”, merkt de nucleaire expert op, “dat we meer isotopen moeten produceren om aan de vraag te voldoen. Vooral omdat er nieuwe radio-isotopen worden ontwikkeld en nieuwe moleculen worden gebruikt. Decennialang werd quasi één enkele radio-isotoop (Technetium 99m) gebruikt in meer dan 95% van de nucleaire procedures wereldwijd.

Dat aantal is teruggelopen tot 80% doordat een reeks andere radio-isotopen en andere moleculen zijn ontwikkeld voor diagnostische doeleinden, maar vooral voor therapeutische behandelingen (injectie van een molecuul dat een radio-isotoop naar een te bestralen tumor transporteert). Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe productiecapaciteit, nieuwe installaties of zelfs de modernisering en aanpassing van de oude installaties. Tractebel Nuclear wendt zijn knowhow aan voor al deze verschillende gevallen.”

Voor de afdeling nucleaire geneeskunde van het CHC MontLégia zorgde Tractebel voor specifieke voorzieningen (ventilatie, stralingsbescherming voor personeel en patiënten) en bijzondere exploitatievergunningen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. (Foto Tractebel)

Ten dienste van de klant ...  
Precies daarom heeft Tractebel de strategische keuze gemaakt om een reeks nucleaire engineeringdiensten voor de medische sector te ontwikkelen. Allround. Dat blijkt wel uit zijn klantenkring: producenten van radio-isotopen zoals het bedrijf SCK-CEN waarvoor Tractebel instaat voor het ontwerp van de eerste fase van het project voor de multifunctionele onderzoeksreactor Myrrha, in het bijzonder voor de productie van medische radio-isotopen. Of IBA, een bedrijf actief op het gebied van protontherapie met cyclotrons.

Of de eerste grote uitdaging die Tractebel in 2015 aanging op het gebied van nucleaire geneeskunde: het Pallas project voor een Nederlandse klant waarbij het bedrijf instond voor het opzetten van een nieuwe reactor voor de productie van radio-isotopen. Voor andere klanten verzorgt het bedrijf onder andere de hyperveilige ontmanteling van installaties aan het einde van hun levensduur. Ten slotte bestaat de klantenkring van de medisch-nucleaire afdeling van de groep ook uit ziekenhuisstructuren die nucleaire geneeskunde beoefenen.

“Zo hebben we gewerkt voor het CHC MontLégia en in het bijzonder voor de afdeling nucleaire geneeskunde die vroeg om specifieke voorzieningen (ventilatie, stralingsbescherming voor personeel en patiënten) en bijzondere exploitatievergunningen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. In dit kader verzorgen wij in bepaalde gevallen ook het opstellen van het veiligheidsrapport en het verkrijgen van de nodige vergunningen. Deze begeleiding bij de naleving van de wettelijke procedures, een essentieel element voor onze klanten, is een specialiteit die we verder willen ontwikkelen”, benadrukt Damhaut. 

In goed overleg met de facility manager garandeert Tractebel een optimale integratie van de specifieke nucleaire zone in de BIM en BMS beheersystemen van het hele gebouw. (Foto Tractebel)

… van A tot Z 
Tractebel Nucléaire is, in nauwe samenwerking met zijn  klanten en hun facilities afdelingen, uitgegroeid tot de enige Belgische speler met een dergelijk uitgebreid dienstenaanbod op basis van een sterke expertise op het gebied van nucleaire engineering gecombineerd met expertise in farmaceutische infrastructuren voor de productie van radio-isotopen.

“Dankzij deze dubbele vaardigheid kunnen we de complete engineering van een project of een deel ervan optimaal ondersteunen. Idee, voorlopig ontwerp, budgetbepaling, locatiekeuze … Zodra de krijtlijnen van het project vastliggen, kunnen we het basisontwerp en de specifieke engineering (apparaten, ventilatie, beveiligingssystemen, elektriciteit en IT …) afronden, afhankelijk van het gekozen productie-/gebruiksproces”, beschrijft Damhaut.

Hij vervolgt: “We kunnen de klant ook ondersteunen bij het kiezen van leveranciers voor de constructie van het gebouw. We kunnen in één moeite door een monitoring van het bouwproject aanbieden met een projectmanager en een team dat alle nucleaire en farmaceutische vaardigheden van Tractebel kan benutten. Na voltooiing van het project kunnen we de klant zelfs begeleiden bij de validatie bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Deze ondersteuning van A tot Z noemen we een EPCM-project (Engineering Procurement Construction Management). Deze all-in service is onze toegevoegde waarde, alles in goed overleg met de facility manager en met de garantie van een optimale integratie van de specifieke nucleaire zone in de BIM en BMS beheersystemen van het hele gebouw. ”