Ontwikkeling fotonica in versnelling dankzij ERC Proof of Concept Grant

Wim Bogaerts en Bart Kuyken gaan, in samenwerking met imec, de kloof overbruggen tussen hun baanbrekend onderzoek op vlak van fotonica en de eerste fasen van commercialisering.

Trefwoorden: #ERC Grant, #fotonica, #UGent

Lees verder

Nieuws

( Foto: UGent )

ENGINEERINGNET.BE - In het LIQUORICE-project bouwt prof. Wim Bogaerts een nieuw soort programmeerbare fotonische processor. Fotonische chips manipuleren licht op microscopische schaal. Ze worden al ingezet voor optische vezelcommunicatie en in sensoren.

De ontwikkeling van nieuwe toepassingen is echter nog veel te duur, omdat er voor elke nieuwe functie een volledig nieuwe chip moet worden ontworpen en gefabriceerd.

Doel is dus om een fotonische chip te maken die geprogrammeerd kan worden om meerdere optische functies uit te voeren. Zo wordt de drempel lager om te experimenteren met mogelijkheden voor nieuwe toepassingen in sensoren, optische verbindingen of metrologie.

LIQUORICE bouwt verder op het onderzoek in de ERC Consolidator Grant PhotonicSWARM, en combineert siliciumfotonica chips met vloeibare kristallen.

Elke pixel op een microdisplay stuurt een lokaal deel van de fotonische chip aan, waardoor de onderzoekers zeer precies de lichtpaden op de chip kunnen programmeren.

In COMb maken de onderzoekers gebruik van technologie die is ontwikkeld in het kader van de ERC-beurs van prof. Bart Kuyken.

Op dit moment worden optische links gebaseerd op glasvezel gebruikt voor datalinks met een grote capaciteit: licht wordt gebruikt als drager van informatie. Er zijn fotonische chips nodig om data van deze verbindingen te verzenden en te ontvangen.

Dergelijke chips kunnen potentieel in zeer grote volumes worden vervaardigd in dezelfde fabrieken die momenteel de traditionele elektronische chips maken.

Het nieuwe type fotonische chip dat COMb ontwikkelt, maakt gebruik van een speciale techniek om een nieuwe materiaal, Lithium Niobaat, aan de chip toe te voegen.

De elektro-optische eigenschappen van dit materiaal maken het mogelijk ultrasnelle modulatoren te maken. Die modulatoren zijn de componenten die licht kunnen aan- en uitschakelen en op die manier data encoderen op een lichtbundel. Dit maakt het mogelijk om data te verwerken aan snelheden van ruim 100 GHz.