Opening Quantum Applicatie Lab versnelt quantumtechnologie

Organisaties die willen onderzoeken welke toekomstige voordelen zij kunnen behalen met de quantumcomputer kunnen vanaf vandaag terecht bij het Quantum Applicatie Lab in Nederland.

Trefwoorden: #computer, #lab, #onderzoek, #quantum

Lees verder

research

( Foto: TU Delft )

ENGINEERINGNET.BE - De enorme potentie aan rekenkracht van quantumcomputers maakt het mogelijk om problemen op te lossen die tot nu toe moeilijk of niet oplosbaar waren en dat biedt ongekende kansen.

De quantumcomputer kan in de toekomst worden ingezet op praktische toepassingen zoals optimalisatievraagstukken, simulatie van quantummechanische systemen en potentieel het versnellen van sommige machine learning problemen.  

Hoewel de technologie zich in rap tempo ontwikkelt, zijn er nog maar weinig bedrijven en organisaties die zich actief buigen over de toepassingsmogelijkheden. Met name de beschikbaarheid van specifieke technische kennis en de hoge kosten van de benodigde testinfrastructuur vormen een barrière.

Door technologie en toepassing dichter bij elkaar te brengen, wil het Quantum Application Lab (QAL) daarop inhaken. Het consortium is opgebouwd uit ingenieurs, wetenschappers, ontwikkelaars en onderzoekers, en heeft daarom de beschikking over unieke kennis, kunde en technische infrastructuur.

Daarnaast is er grondige kennis nodig van maatschappelijke behoeften en marktvraag. Om die reden wordt er nauw afgestemd met potentiële eindgebruikers. Met hun inbreng kan er effectief gewerkt worden aan de analyse, ontwikkeling en realisatie van bruikbare quantum computing toepassingen.

De initiatiefnemers van dit nieuwe lab zijn de Universiteit van Amsterdam, het Centrum Wiskunde & Informatica, TNO, SURF, TU Delft en het Netherlands eScience Center.  

IBM Quantum zal dienen als de QAL technologie provider, met inbegrip van toegang tot geselecteerde quantum systemen, developer tools, en andere middelen.