Nieuwe tool maakt Belgische bouwsector circulairder

De Europese bouwsector produceert naar schatting 400 miljoen ton afval per jaar. Door digitale modellen te koppelen aan een circulaire aanpak kunnen duizenden tonnen koolstofuitstoot en miljoenen euro’s uitgespaard worden.

Trefwoorden: #bouw, #circulair, #Sweco, #tool

Lees verder

Nieuws

( Foto: Sweco )

ENGINEERINGNET.BE - Sweco ontwikkelde de C3-tool, de Carbon Cost Compass, en paste die al succesvol toe in projecten.

C3 ondersteunt strategische beslissingen in een zeer vroeg stadium van de bouwontwikkeling, door in de eerste stadia van de levenscyclusanalyse zowel de koolstofemissies als de kosteneffecten van ontwerpkeuzes te beoordelen. De uitkomst kan vervolgens dienen als leidraad bij beslissingen over sloop- of renovatiestrategieën.

Ray Jacobsen, Divisiecoördinator Circulariteit bij Sweco Belgium: “Dankzij een circulaire aanpak konden we voor het Masterplan Porte Ouest in Charleroi per m³ gebruikte beton ongeveer 100 kg CO2 besparen. Dit realiseerden we door materialen te hergebruiken en de juiste betonkeuze te maken.”

Om te achterhalen welke hulpbronnen en meerwaarde bestaande gebouwen te bieden hebben, moeten alle gegevens uitgespit worden. Die kunnen dan worden omgezet in bruikbare informatie om gefundeerde beslissingen te nemen, of je nu een ontwikkelaar, investeerder, designer, planoloog of gemeente bent of een andere rol speelt bij de ontwikkeling van gebouwen.

De bouwsector is goed voor zo’n 40% van de wereldwijde uitstoot. Gezien de klimaatverandering, de nieuwe regelgeving en de stijgende kosten voor nieuwe materialen, kunnen we zo niet blijven doorgaan.

Het nieuwe Urban Insight-rapport ‘Building the future through circular data‘ schetst een beeld van de beste praktijken en geeft aan met welke tools we in de toekomst de informatie kunnen verzamelen die broodnodig is om gebouwen om te vormen van materiaalverbruikers tot materiaalbanken.