9 nieuwe projecten op vlak van energietransitie

UGent is projectleider of partner in maar liefst 9 van de 20 projecten van het jongste Energietransitiefonds en haalt hiermee meer dan 5 miljoen euro binnen voor onderzoek.

Trefwoorden: #energie, #onderzoek, #project, #transitie, #UGent

Lees verder

Nieuws

( Foto: UGent )

ENGINEERINGNET.BE - Het doel van het Energietransitiefonds (ETF) is om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op vlak van energie binnen de federale energiebevoegdheden aan te moedigen en te ondersteunen.

Elk jaar wordt een oproep gelanceerd om projecten in te dienen die binnen drie specifieke thema’s vallen: hernieuwbare energiebronnen in de Noordzee en biobrandstoffen, nucleaire energietoepassingen en bevoorradingszekerheid en netevenwicht.

UGent is momenteel projectleider of –partner in 9 van de 20 projecten. Deze energie-expertise concentreert zich vooral in de UGent valorisatieconsortia EnerGhentIC en Metals, en wordt ondersteund via het nieuwe UGent waterstofplatform.

Dit zijn de vier projecten waarvan UGent projectleider is:

  1. MuSE-project: opportuniteiten voor produceren en importeren van hernieuwbare molecules, zoals onder meer waterstof, methanol & methaan, vanuit offshore energieproductie.
  2. BLEEPID-project: nieuwe technieken ontwikkelen om via drone-inspecties de onderhoudsplanning te optimaliseren van offshore windturbines, en zo ook de levensduur van de wieken te verlengen.
  3. CO2MBS-project: nagaan in hoeverre CO2 van bijvoorbeeld gascentrales herbruikbaar is om er met waterstof synthetisch methaan van te maken, en of dat op een efficiënte manier is te integreren in het Belgische energiesysteem.
  4. HYSource-project: om zeker te zijn dat pijpleidingen niet worden aangetast door gebruik van waterstof voor transport en opslag, is onderzoek nodig naar types ‘remmers’ die kunnen worden toegevoegd aan waterstofgas. Om ervoor te zorgen dat aantasting van het metaal van leidingen onder controle blijft.

UGent is ook projectpartner bij de volgende projecten:

  • CIREC: impact van materiaalstromen en –beschikbaarheden voor elektrische bevoorradingszekerheid.
  • NOHENTRY: behandelen van binnenoppervlak van pijpleidingen en compressoren voor gebruik met waterstof.
  • ECOFLEX: netflexibiliteit bij introductie energie via slim energiebeheer en slim laden van e-voertuigen.
  • Sea2Socket: bedrijfsmodel rond burgercoöperatie in offshore wind.
  • EcoMPV: impact van zonnepaneelinstallaties op zee.