Eerste Belgische datacenterbedrijf gebruikt noodgeneratoren op biobrandstof

Datacenterspecialist LCL is het eerste datacenterbedrijf in België dat biobrandstof (HVO100), gaat gebruiken voor zijn noodgeneratoren. Het bedrijf investeerde al in zes nieuwe generatoren van 2,25 MVA voor LCL Brussels-West in Aalst.

Trefwoorden: #biobrandstof, #CO2, #datacenter

Lees verder

Techniek

( Foto: LCL Data Centers )

ENGINEERINGNGET.BE - Deze investering kadert volledig binnen het Science Based Targets initiative (SBTi) dat LCL eind november 2021 ondertekende om de uitstoot van broeikasgassen van zijn datacenters te verminderen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

HVO100 is een duurzaam alternatief voor gewone diesel waarbij 90% minder CO2-uitstoot wordt geproduceerd. Met het gebruik van deze biobrandstof voor de noodgeneratoren in zijn datacenter te Aalst, wordt een meetbare stap vooruit gezet om deze SBTi-doelstellingen te halen. Concreet heeft dit een impact van 72 ton CO2-reductie of 4,60% op Scope 1.

HVO100 wordt gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen, die niet voor voedseldoeleinden worden gebruikt: plantaardige (o.a. gebruikt frituurvet) en dierlijke olie, afval en houtpulp. In de gebruikte procestechnologie worden ze bewerkt met waterstof.

LCL Brussels-West, het datacenter in Aalst, is als eerste aan de beurt. Daar zijn er op dit moment acht noodgeneratoren aanwezig, waarvan zes nieuwe generatoren van 2,25 MVA op HVO100 en twee andere (oudere) generatoren van 1 megawatt. 

In een volgend stadium wil het bedrijf alle generatoren in zijn vijf datacenters op HVO100 laten draaien.