Colruyt Group gaat voluit voor zero-emissietransport

Om haar klimaatimpact verder in te perken, zal Colruyt Group tegen 2035 al haar goederentransport zero-emissie organiseren. Zowel voor eigen transport van en naar de winkels, als naar de distributiecentra, zal ingezet worden op zero-emissievoertuigen.

Trefwoorden: #CO2, #Colruyt, #elektrische vrachtwagen, #emissie, #retail, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: Colruyt Group )

ENGINEERINGNET.BE - De ambitie om tegen 2035 voor zero-emissietransport te gaan, zal een aanzienlijke invloed hebben op de directe en indirecte broeikasgasuitstoot van Colruyt Group.

De retailgroep stoot op dit moment 87.547 ton eigen CO2-equivalent per jaar uit. In 2008 maakte de groep voor het eerst een CO2-balans op, met een reductieplan dat focust op vier hotspots: koeling, verwarming, energie en mobiliteit.

In dit reductieplan wordt rekening gehouden met levenscyclusanalyses, om voor iedere specifieke toepassing de meest milieuvriendelijke oplossing te bekomen. Sindsdien daalde de uitstoot zowel in absolute waarden als relatief tegenover de omzet voor scope 1 en 2 (volgens het Greenhouse Gas Protocol).

De afgelopen 5 jaar (2017-2021) ging het zelfs om een daling met meer dan 25% in absolute waarden. Een tendens die de groep maar al te graag wil verderzetten. Tegen 2030 wil de groep haar eigen uitstoot met nog 42% naar beneden krijgen.

Iets meer dan een kwart van de totale uitstoot van Colruyt Group komt uit het brandstofverbruik van de eigen vloot, goed voor 23.797 ton CO2-equivalent (in scope 1 en 2 van GHG Protocol). Nog eens 60.000 ton CO2-equivalent komt van het vrachtvervoer door onderaannemers die in opdracht van Colruyt Group rijden.

Het vrachtvervoer dat voorop in de waardeketen plaatsvindt, zorgt tot slot voor het allergrootste deel van de uitstoot, naar inschatting zo’n 600.000 ton. Door in gesprek te gaan met leveranciers en schakels over de hele keten, wil het bedrijf ook die twee laatste delen, uit scope 3 dus, actief aanpakken.

Om haar 2035-ambitie te realiseren, wordt de huidige transportvloot grondig onder de loep genomen. Zowel voertuigen op groene waterstof, als batterij-elektrische voertuigen moeten daar in de nabije toekomst de norm worden.