Slimme innovatie niet genoeg voor bedrijven van de toekomst

Vanuit alle hoeken staat er druk op het bedrijfsleven om te verduurzamen. Sustainability wordt steeds meer geëist. Het halen van bedrijfsresultaten gaat al jaren niet meer enkel om geld. In toenemende mate draait alles om duurzaamheid.

Trefwoorden: #duurzaamheid, #IMF Academy, #innovatie, #opleiding

Lees verder

Productnieuws

( Foto: IMF Academy )

ENGINEERINGNET.BE - We hebben het dan over het milieu, het klimaat en de sociale impact van bedrijven. De verwachting is dat deze trend alleen maar verder door zal zetten. Innoveren met slimmere en effectievere technologie is niet meer genoeg.

Deze innovatie zal in stijgende mate gecombineerd moeten worden met duurzame technologie, wat een enorme uitdaging gaat vormen voor veel bedrijven.

Waarom sustainability?
Er ligt veel druk op bedrijven om te innoveren en investering in duurzaamheid. Uit onderzoek van Forbes blijkt dat 88% van de consumenten loyaler is aan bedrijven die zich sterk maken voor sociale en/of milieu problemen.

83% geeft aan de voorkeur te geven aan bedrijven met een positieve impact en veel consumenten zijn bereid meer te betalen voor dergelijke producten en merken. Over de laatste jaren zijn consumenten niet alleen milieubewuster geworden, maar ook vocaler, wat de druk enorm opvoert en een risico vormt voor uw bedrijfsimago.

Daarnaast komt er steeds meer wet- en regelgeving op landelijk, Europees en internationaal niveau. Het gaat hierbij onder andere over de EU Green Deal en EU Taxonomie, SDFR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Ook gelden er diverse afspraken die gemaakt zijn in de klimaatakkoorden van Parijs en de Nederlandse invulling hiervan.

Vanuit financieel oogpunt is sustainability cruciaal. Zo houden verzekeraars vaak rekening met de duurzaamheid van bedrijven. Harvard Business Review heeft 200 academische studies op het gebied van sustainability doorgenomen. 90% van deze studies bevestigt dat duurzame bedrijven goedkoper aan kapitaal kunnen komen. Van de studies vindt 80% een positieve relatie tussen duurzaamheid en de aandelenprijs en 88% vindt een positieve relatie met de performance van bedrijven.

En dan hebben we het nog niet eens over de daadwerkelijke impact die uw bedrijf heeft op het milieu, mensenrechten, (on)gelijkheid en de invloed op uw eigen werknemers. Uit onderzoek blijkt dat werknemers veel gemotiveerder zijn wanneer zij werken aan iets dat een positieve impact heeft.

Hoe verduurzaamt u uw bedrijf?
Het is overduidelijk dat we zowel individueel als bedrijfstechnisch een steentje bij moeten dragen aan onze planeet. Wat vaak minder duidelijk is, is de manier waarop we een impact kunnen maken. Wanneer het aankomt op sustainability zijn er 3 belangrijke vlakken, ook wel ESG genoemd: Environmental (Milieu), Social en Governance (Bestuur).

Van de grootste 250 bedrijven ter wereld rapporteert al 93% over hun impact op deze gebieden. De verwachting is dat er in de komende jaren ook van middelgrote en kleinere bedrijven verwacht (en geëist) wordt dat zij zich hiermee bezighouden en hierover rapporteren (bijv. d.m.v. het jaarverslag). Daarnaast houden steeds meer beleggingsfondsen hier rekening mee in hun besluitvorming.

Onder Environmental vallen kwesties als het verminderen van verspilling in de productieprocessen, het zuinig omgaan met energie en het verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen. Het gaat hier dan niet alleen om de productie zelf, maar bijvoorbeeld ook de logistiek en de keuze van leveranciers. Ook de manier waarop we omgaan met grondstoffen valt hieronder, bijvoorbeeld fossiele brandstoffen en ontbossing vanwege de grotere vraag naar hout.

Op het gebied van Social is Fairtrade een goed voorbeeld. Veel van de producten die we dagelijks kopen worden gemaakt d.m.v. uitbuiting en in sommige gevallen kinderarbeid in derde wereldlanden. Zo hecht men er waarde aan dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun waar. Tony Chocolonely is een voorbeeld van een bedrijf die aanzienlijk hogere prijzen kan vragen voor haar producten als gevolg van de maatschappelijke impact die zij maakt.

Sustainability Integreren in uw organisatie
Duurzaamheid is een uitermate complex onderwerp, maar tegelijkertijd onmisbaar voor bedrijven. Wanneer u binnen uw organisatie aan de slag gaat is het aan te raden om een CSO (Chief Sustainability Officer) met verstand van zake aan te stellen. De vraag naar en noodzaak van professionals op het gebied van duurzaamheid zal de komende jaren alleen maar groter worden. Om in deze vraag te voorzien heeft IMF Academy de 5-daagse training Chief Sustainability Officer (CSO) ontwikkeld.

In deze training wordt het thema sustainability en al haar facetten tot in de puntjes met u doorgelopen. U krijgt alle actuele kennis over hoe u duurzaamheid op strategische én winstgevende wijze kunt integreren in uw bedrijfsvoering.

De eerstvolgende training start op 24 mei. Schrijf u nu vast in of reserveer een plaats.