Windsector bouwde dit jaar 55 nieuwe windturbines

In Vlaanderen werden in 2022 55 nieuwe windturbines gebouwd, in vermogen is dit een aangroei van 204 MW. Het totaal aantal operationele windturbines in Vlaanderen bedraagt nu 672 met een totaal vermogen van 1748,6 MW.

Trefwoorden: #CO2, #wind, #windenergie, #windturbine

Lees verder

Nieuws

( Foto: ENGIE )

ENGINEERINGNET.BE - In deze tijden is het belangrijk om de lokale stroomproductie verder uit te bouwen en zo mee te werken aan onze energie- en klimaatdoelen, aldus Bart Bode, directeur van VWEA, het windplatform van ODE.

Europa dringt aan op een versnelde uitbouw van lokale groene energieproductie, zodat we minder afhankelijk worden van de extreme schommelingen op de wereldmarkt. Windenergie kan in zeer grote mate bijdragen om de energietransitie hier snel waar te maken en betaalbaar te houden.

De sector is reeds bezig om de bijkomende doelstellingen mee te realiseren en rekent op de nodige beleidsomkadering hiervoor. Vlottere beroepsprocedures, een stabiel juridisch kader en het bestuderen van meer ruimtelijke mogelijkheden zijn noodzakelijk om de verdere aangroei van windenergie in Vlaanderen te  garanderen.

Het Windplan 2025 van de Vlaamse regering voorziet ook in repowering - het vervangen van oude windturbines door nieuwe, meer krachtige windturbines die meer groene stroom produceren. Het merendeel van die repowering zal pas na 2025 gebeuren, wanneer windturbines 20 jaar of meer gedraaid hebben.

Bode: “We stellen vast dat bij repowering de vergunningsprocedure minstens even lang duurt als voor nieuwe projecten, en dat zou volgens de Europese richtlijnen veel sneller moeten kunnen.”

In Limburg werden er dit jaar 17 windturbines (64 MW) bijgebouwd, in de provincies Antwerpen (54 MW) en Oost-Vlaanderen (69 MW) kwamen er telkens 16 windturbines bij. In West-Vlaanderen kwamen er 4 nieuwe windturbines (11 MW) op het net, terwijl in Vlaams-Brabant er 2 windturbines (7 MW) werden geïnstalleerd.