Angèle Reinders nieuwe directeur Solliance

Reinders gaat leiding geven aan de nieuwe brede focus van het Nederlands/Vlaamse/Duitse samenwerkingsverband op het gebied van zonne-energie.

Trefwoorden: #directeur, #Solliance

Lees verder

HR

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - Om overheidsdoelen voor de energietransitie in 2030 en 2050 te behalen is een effectieve benutting van oppervlakken op land, in de gebouwde omgeving en op water met hoogwaardige zonnepanelen en andere PV-toepassingen nodig.

Esthetisch design, hoge veiligheid, betrouwbare netinpassing, circulariteit en lokale productie zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Solliance zet in op het ontwikkelen van hoogwaardige PV-producten om deze vervolgens in samenwerking met regionale partners te produceren en toe te passen. De betrokken partijen zijn TNO, TU Eindhoven, imec, TU Delft, UHasselt, UTwente, Rijksuniversiteit Groningen en Forschungszentrum Jülich.

Na zich de afgelopen tien jaar succesvol te hebben gericht op de ontwikkeling van dunne film-technologieën, hebben de Solliance-partners besloten het werkveld te verbreden tot alle innovatieve PV-toepassingen.

Daarmee zullen ook high-end combinaties van dunne film- en siliciumzonnecellen, zogeheten tandem-PV-toepassingen, en geïntegreerde PV-modules in vervoersmiddelen tot het werkveld van het samenwerkingsverband gaan behoren.

Onder leiding van de nieuwe directeur, Angèle Reinders, wordt deze verbreding van de scope vormgegeven en geïmplementeerd.

“Innovatie binnen de zon-pv-technologie en de systemen waarin die wordt toegepast is cruciaal om te komen tot een hoger rendement en intelligente, betaalbare en multifunctionele zonneceltoepassingen,” aldus Ludo Deferm, Executive Vice President van imec.

TNO en imec werken samen met onder meer TU Eindhoven en UHasselt, gebruik makende van de faciliteiten in Eindhoven en Genk, om deze innovaties te ontwikkelen tot marktrijpe toepassingen.

Naast de positie van Directeur Solliance blijft Angèle Reinders als hoogleraar Design of Sustainable Energy Systems aan TU Eindhoven verbonden om onderzoek te initiëren en uit te voeren.