9 miljoen euro voor Vlaams-Nederlandse grensregio

Het project ENERGLIK toont aan dat klimaatneutrale én rendabele glastuinbouw mogelijk is. Circulaire Teelt en Chemie ontwikkelt chemicaliën met duurzame teelttechnieken en bio-raffinage.

Trefwoorden: #Europa, #grensregio, #Interreg

Lees verder

Nieuws

( Foto: grensregio.eu )

ENGINEERINGNET.BE - Interreg Vlaanderen-Nederland keurt twee projecten goed die inzetten op een groener Europa. Hiermee wordt, inclusief cofinanciering, ruim 9 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd.

Het nieuwe project ENERGLIK toont aan hoe een klimaatneutrale glastuinbouw ook economisch rendabel kan zijn. Het project focust op vier pijlers:

  • Captatie, zuivering en opslag van CO2 om deze later opnieuw in te zetten.
  • Doorontwikkeling van isolerende dag- en nachtschermen.
  • Optimalisatie van energie-efficiënte ontvochtiging om schimmelvorming tegen te gaan.
  • Ontwikkeling en optimalisatie van sensoren om de aanwezige schimmeldruk te volgen en de teelsturing te ondersteunen.

Dit project loopt tot begin 2026. Projectleider is Proefcentrum Hoogstraten.

Het tweede project, Circulaire Teelt en Chemie, gaat het potentieel van biologisch materiaal benutten met duurzame teelttechnieken, moderne bio-raffinagetechnologie en geavanceerde synthese- en productiemethoden.

In plaats van gebruik te maken van de bekende bulkmaterialen uit agrarische plantaardige biomassa, zoals cellulose of lignine, kiest het project voor de kleine biomoleculen die planten ook produceren.

De uitdaging bestaat erin om vierkantsverwaarding te realiseren in bestaande teelten, met een optimalisatie in de teelt naar biomoleculen. Het project zet in op het verkrijgen van hoogwaardige moleculaire bouwstenen uit de reststromen van lokale gewassen die reeds geteeld worden.

Na bio-extractie en verdere synthetische opwaardering worden deze bouwstenen gebruikt voor slimme materialen of nutraceuticals. Het project focust op vier pijlers:

  • Het vaststellen en ontwikkelen van optimale kweekomstandigheden.
  • Het verbeteren van bioraffinage en duurzame conversie technologie.
  • Onderzoek naar methodologie en optimalisatie van de teelt.
  • Opzetten en ontwikkelen van duurzame cyclische waardeketens voor functionele biobased chemicaliën, materialen en nutraceuticals.

Ook dit project loopt tot begin 2026. Projectleider is Universiteit Maastricht.