Thorpark krijgt thermisch net van de 5e generatie

Verschillende gebouwen op de site van EnergyVille in Genk gaan duurzaam verwarmd en gekoeld worden op basis van ondiepe geothermie, uitwisseling van restwarmte en - koude, en slim beheer.

Trefwoorden: #leiding, #thor, #warmtenet

Lees verder

Nieuws

( Foto: VITO / Thorpark )

ENGINEERINGNET.be - De meeste warmtenetten die nu nog in Vlaanderen en in Europa worden aangelegd, zijn centraal georganiseerd, met één of hoogstens een paar centrale energiebronnen.

Ook leveren ze vooral warmte aan, waardoor afnemers voor koeling vaak een beroep moeten doen op andere energieoplossingen. Verder zijn deze warmtenetten vaak rigide: ze zijn doorgaans niet voorzien op upgrades of uitbreiding.

Het thermische netwerk dat wordt aangelegd op Thorpark in Genk, de thuisbasis van EnergyVille, kent een andere aanpak. Het lage-temperatuurnet dat door VITO/EnergyVille wordt ontworpen en dat CollecThor is gedoopt, levert zowel warmte én koude.

De warmte en koude komt uit de ondergrond, waar thermische energie wordt opgeslagen in aquifers (ATES) op een diepte van 65-85 meter en vervolgens, naar behoefte, wordt opgepompt.

‘Op die diepte is de temperatuur van het grondwater stabiel en geschikt voor seizoensopslag’, zegt Gert Moermans van VITO/EnergyVille. De ATES-systemen zitten verspreid over het net en worden aangeboord naargelang het netwerk groeit in aantal gebruikers.

Tijdens de zomer zal er koud water uit de koude bronnen worden opgepompt om de gebouwen te koelen. Dat water, dat daardoor opwarmt, wordt vervolgens in de warme bronnen geïnjecteerd.

In de winter keert het systeem om. Het warme water wordt weer opgepompt en verdeeld via het warme deel van het net. Met behulp van warmtepompen wordt de temperatuur ervan in gebouwen verhoogd, tot de juiste temperatuur. Na afgifte van warmte stroomt het afgekoelde water opnieuw naar de koude bronnen, en zo is de cyclus compleet.

De temperaturen van de warme en koude collectoren variëren doorheen de seizoenen tussen 5 en 15 graden, en 12 en 20 graden. De elektra voor de warmtepompen komt idealiter uit hernieuwbare bronnen.

Met het thermisch net wordt de warmte- en koudevraag binnen de aangesloten gebouwen in balans gehouden. Het zal ook uitwisseling van warmte en koude tussen gebouwen mogelijk maken.

Doordat het net zowel warmte als koude rondstuurt en deze ook uitwisselt tussen verschillende gebouwen, wordt CollecThor ook wel een thermisch net van de vijfde generatie genoemd.

De aanleg van CollecThor zal gebeuren door Fluvius, dat al van bij het begin betrokken is bij dit project. Het net krijgt een slim controle- en beheersysteem dat volledig inzicht in de energieketen verschaft, met “energy as a service” als uitgangspunt.

Dit geeft potentieel aan bedrijven die innovatieve producten en diensten voor de energiemarkt ontwikkelen.